100 Friese bedrijven leveren afgedankt piepschuim in bij EPS Nederland uit Drachten

EPS Nederland, het Friese bedrijfsonderdeel van de Franse Soprema Group, heeft in 2023 een volgende mijlpaal bereikt in het streven naar optimale recycling. Samen met meer dan 100 bedrijven in Friesland krijgt afgedankt piepschuim (EPS) weer een nieuw leven met nieuwe isolatiematerialen. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Met die ketenaanpak stimuleren we de circulaire economie binnen de bouwsector. Bovendien  versnellen we  de Nederlandse transitieopgave door de afhankelijkheid van nieuwe fossiele grondstoffen te verminderen.

Zowel EPS Nederland als Soprema zijn trotse leden van de Vereniging Circulair Friesland, een unieke samenwerking van meer dan 150 organisaties, bedrijven en lokale overheden, die samen de circulaire economie in de regio versnellen. Op het gebied van de inzameling en verwerking van afgedankt piepschuim werkt EPS Nederland intensief samen met duurzaam afvalbedrijf Omrin (Fries voor ‘kringloop’).  

Omrin

Omrin is verantwoordelijk  voor de inzameling van afvalstromen vanuit de Friese gemeenten (alsmede bedrijfsmatig afval), waaronder  al het vrijkomende piepschuim. Zij draagt alle ingezamelde afgedankte piepschuimstromen op de milieustraten van de Friese gemeenten en het piepschuim afkomstig van het bedrijfsleven over aan EPS Nederland die  dit herbruikbare materiaal vervolgens verwerkt tot direct toepasbare grondstoffen voor de bouwsector.

Realiseren circulaire economie

Deze synergie tussen lokale bedrijven, afvalbeheerders en gemeenten, betekent een succesvolle regionale aanpak van afvalbeheer en materiaalhergebruik. Door het verzamelen en recyclen van piepschuim, die vervolgens na verwerking door EPS Nederland door Soprema worden ingezet als primaire grondstof voor het vervaardigen van XPS isolatiematerialen, zet de keten aanzienlijke stappen naar het realiseren van een circulaire economie. Deze inspanningen hebben geleid tot de vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 1.500 ton CO2-eq. in 2023, onafhankelijk bevestigd door KIWA die de ketenaanpak van EPS Nederland heeft gecertificeerd.

Samenwerking

“De samenwerking met meer dan 100 bedrijven in Friesland, evenals ons partnerschap met Omrin en onze betrokkenheid bij Vereniging Circulair Friesland, laten onze gedeelde inzet voor het bevorderen van circulaire economie binnen de regio goed zien,” zei Sander Veenstra van EPS Nederland. “De regionale focus stelt ons in staat om grote stappen te zetten in het verminderen van afval en het ondersteunen van de duurzame groei van de Noord-Nederlandse economie.”

Vergelijkbare berichten