1BIM realiseert indrukwekkende groei: Van eenmanszaak naar gevestigde naam aan het BIM-firmament

Het is nog maar een jaar geleden dat Tjardo Meinsma zijn eenmanszaak omzette in een bv. De reden? Hij wilde zijn opdrachtgevers nog beter van dienst zijn op het gebied van Bouwwerk Informatie Management (BIM). En dat is gelukt. 1BIM in Groningen bestaat nu uit een team van zes BIM-deskundigen en is inmiddels een gevestigde naam aan het BIM-firmament. In binnen- én buitenland. Bovendien werd een partnership aangegaan met BIM Onderwijs. In gesprek met de directeur.

Het traditionele ontwerpproces wordt gekenmerkt door de versnipperde aanpak met verscheidene partijen. Denk hierbij aan architecten, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs en facilitators die vooral met hun eigen werk bezig zijn en geen integrale aanpak hanteren. Dit vergroot de kans op fouten tijdens de uitvoering en dat is waar de BIM-samenwerkingsmethodiek om de hoek komt kijken. “Samengevat zorgt BIM voor ketenintegratie in de bouw”, verduidelijkt Meinsma. “Het BIM-model voorziet in de behoefte van elke schakel in de keten, namelijk die aan eenduidige data. Onze bedrijfsnaam, 1BIM, staat dan ook voor één Bouw Informatie Model. We bieden een totaalconcept aan waarin de traditionele bouwprocessen geautomatiseerd en geïntegreerd zijn. Oftewel één centrale informatiebron voor het modelleren, coördineren en managen van alle gebouwdata.”

Integrale samenwerking

Meinsma benadrukt dat integraal samenwerken hierbij van essentieel belang is. “Onze bedrijfscultuur richt zich op de mens achter de verschillende ketenpartijen. Dit betekent dat we eerst willen weten wat alle partijen precies doen en wat hun uitdagingen zijn. We werken vanuit het ‘gedeelde belang’, het belang dat het project een succes wordt voor iedereen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat we al tijdens de ontwerpfase fouten kunnen opsporen. Door deze meteen op te lossen voorkomen we vertraging en faalkosten tijdens de daadwerkelijke bouw.” Dat deze werkwijze succesvol is heeft 1BIM in het tweejarig bestaan al ruimschoots bewezen.

Zo werd in Groningen via Plegt-Vos onder meer bijgedragen aan het appartementencomplex Mercado, in de historische Rode Weeshuisstraat tussen de Oude Ebbinge- en Oude Boteringestraat. Eveneens in Groningen, heeft 1BIM zich voor opdrachtgever Ballast-Nedam toegelegd op de BIM-coördinatie van het Feringa Building project. “Ons coördinatiewerk voor Feringa Building heeft weer geleid tot nieuwe opdrachten en samenwerkingen.”

Sterk gegroeid

1BIM is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Bornholmstraat 76 in Groningen, vlakbij de Euroborg. Eerder dit jaar werd hier het kantoor van 40 m2 verruild voor een ruimte van 120 m2. Naast Meinsma zelf bestaat het 1BIM-team nu uit twee BIM-coördinatoren en drie BIM-modelleurs. Daarbij is de verwachting dat 1BIM volgend jaar opnieuw een grotere kantoorruimte nodig heeft. “We zijn het afgelopen half jaar sterk gegroeid doordat ons veel mooie en grote opdrachten zijn gegund. In opdracht van Strukton werken we bijvoorbeeld aan het hoofdstation in Groningen. Hierin hebben we een BIM-coördinerende rol. We zorgen ervoor dat de specialistische kennis van de verschillende partijen bij elkaar wordt gebracht.”

Daarnaast werd 1BIM benaderd door het Universitair Medisch Centrum Groningen voor UMCG BOUWT 2035. “Met een BIM-regisseur en een BIM-coördinator dragen we bij aan de data gedreven opzet van dit omvangrijke project, waarin het BIM-model een centrale rol heeft. Met speciale software controleren we of de verschillende uitvoeringsplannen, modellen en tekeningen aan de gestelde eisen van het UMCG voldoen.”

In Europa

Het onderscheidend vermogen van 1BIM zit onder meer in het feit dat Meinsma zelf een BIM-deskundige is en een multidisciplinaire achtergrond heeft. Hierdoor spreekt hij dezelfde taal en kan hij bij de eerste kennismaking direct inspelen op de vraag van opdrachtgevers. “Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we ons nu mogen richten op de bouw van een datacenter in Hamburg. We hopen volgend jaar meerdere datacenters te mogen voorbereiden in Europa.” Hoewel er overeenkomsten zijn met de opdracht van het UMCG zijn er ook belangrijke verschillen. “Bij het UMCG gaat het om ver- en nieuwbouw waarbij de zorg moet blijven doordraaien en de mens centraal staat. Bij datacenters gaat het om nieuwbouw waarbij data centraal staan. Ook datacenters mogen nooit uitvallen, maar hier draait het vooral om de koeling en is alles gericht op het behoud van data. Daar zijn onze werkprocessen op afgestemd.”

Vier pijlers

Om hun BIM-expertise in de verschillende gebieden optimaal in te zetten, heeft Meinsma besloten de 1BIM-bedrijfsvoering in vier pijlers te structureren: healthcare, datacenters, corporations en projects. Daarnaast werkt 1BIM aan een BIM-kenniscentrum in het Noorden. Aangaande laatstgenoemde zegt Meinsma: “Hiervoor zijn we een partnership aangegaan met BIM Onderwijs. We willen zo onze kennis delen en een verbindende rol vervullen tussen het onderwijs en de actuele vraagstukken in de bouw- en vastgoedsector. Onlangs hebben we bijvoorbeeld tijdens de BIM Onderwijsdag, een event met meer dan 600 bezoekers, twee masterclasses verzorgd aan studenten, docenten en bedrijven. Ons doel is om een centrale locatie in het Noorden te zijn waar studenten en bedrijven terechtkunnen voor alle BIM-gerelateerde vraagstukken.”

www.1bim.nl

Vergelijkbare berichten