Studenten helpen Friese ondernemers vooruit: Aan de slag met energie, circulaire economie, AVG én cybersecurity

Studenten en ondernemers kunnen niet zonder elkaar. “Al was het maar omdat de één de leverancier is van het toekomstig personeel van de ander. Maar met elkaar samenwerken en leren is vaak ook een uitdaging. Door Tijd, Taal en Toegang in dit experiment op elkaar af te stemmen, hopen we een manier te vinden om dit te doorbreken”, zegt Dennis Carton – directeur Ynbusiness. Experimenteren is voor Ynbusiness de kern van het programma KONNECT. Een programma waarin de eerstelijnsorganisaties en de Noordelijke onderwijsinstellingen onder andere worden uitgedaagd om de afstand tussen onderwijs en ondernemers te verkleinen. Met als doel om de innovatiekracht in Noord-Nederland te vergroten.

Binnen Konnect voert Ynbusiness een aantal experimenten uit om te onderzoeken wat goede werkwijzen zijn om MKB en Kennisinstellingen beter te laten samenwerken. Zo werkt Ynbusiness samen met NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Friesland College en Friese Poort aan een experiment om te onderzoeken of vraagstukken vanuit het Friese MKB ook sneller opgepakt kunnen worden. Tijd, Taal en Toegang, de zogenaamde 3T’s, blijken daarin belangrijke struikelblokken te zijn. Er zit een enorm tijd en tempoverschil tussen hoe beide werelden werken. Kennisinstellingen zijn gebonden aan curricula en moeten lang en ver vooruitplannen om zaken te kunnen organiseren. MKB’ers hebben vaker een leervraag waar direct iets mee moet gebeuren.

In het tweede experiment wordt proefondervindelijk vastgesteld wat succesvolle manieren zijn om samen te werken met het MKB, buiten de standaard opdrachten en lange stages om.

“Het is best een uitdaging om binnen het onderwijs ruimte te vinden voor dergelijke initiatieven. Maar we weten dat ze belangrijk zijn om studenten ook dat deel praktijkervaring op te laten doen.” zegt Hendrik Jan Hoekstra van het Friesland College (nieuwe naam vanaf augustus dit jaar: Firda, red.). Ynbusiness heeft al eerder met de Friese Poort en NHL Stenden ervaring opgedaan met hybride werkvormen. De inzet van het AVG-team was destijds een succesvol experiment. “En blijkbaar voelde het MKB de noodzaak om actie te ondernemen, want in slechts enkele dagen waren de eerste 50 plekken gevuld.” zegt Corrie Ponne, projectmanager van Ynbusiness. “Nu wordt verkend of opschaling succesvol kan zijn, met andere kennisinstellingen en een breder aanbod.”

Eén dag over de vloer met concrete acties

Multidisciplinaire teams van mbo en hbo studenten komen één dag bij een ondernemer over de vloer. Zij delen kennis, geven inzicht in waar het bedrijf staat en ondernemen actie. Dit doen ze op de thema’s AVG + Cybersecurity of Energie + transitie naar Circulaire Economie.

Onder de vlag van Konnect werkt Ynbusiness hierin samen met de NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College om te onderzoeken of deze werkwijze geschikt kan zijn als duurzaam samenwerkingsmodel. De studenten worden begeleid door docenten en vooraf getraind via Masterclasses van professionele partijen zoals Yspeert Advocaten, de MKB Cybercampus, Ekwadraat en Vereniging Circulair Friesland, zodat ze de juiste praktijkkennis hebben om de MKB’ers goed te kunnen adviseren. Ze krijgen een toolkit en checklist mee, die inhoudelijk vooraf geverifieerd wordt door de betrokken professionals. De meeste punten op de lijst kunnen door de studenten, met medewerking van de ondernemer, ter plekke direct worden opgelost. Het team laat een overzicht achter voor de ondernemer, zodat die een to-do list heeft om alles op orde te hebben.

MKB ziet soms door bomen bos niet meer

Het MKB in Friesland staat voor grote uitdagingen op het gebied van AVG, cybersecurity, energie en de transitie naar een circulaire economie. Er is veel wet- en regelgeving waar bedrijven aan moeten voldoen. “MKB’ers zien door de bomen het bos niet meer op bovengenoemde thema’s. Er speelt veel en niet iedere oplossing is voor ieder bedrijf de juiste. Er zijn al veel tools beschikbaar om MKB’ers inzicht te geven in acties die ze kunnen ondernemen, maar niet iedere MKB’er kent ze. Met een aantal snel te nemen stappen kan er al voortgang worden geboekt”, zegt Corrie Ponne van Ynbusiness.

Energie + transitie circulaire economie

Op het gebied van energie en de transitie naar een Circulaire Economie is er nog veel winst te behalen voor het MKB. Veel ondernemers zien wel de noodzaak, maar weten niet goed hoe ze hiermee aan de slag moeten. De studenten gaan daarom bij de MKB’ers langs om hen voor te lichten over de verschillende mogelijkheden voor onder meer een rendabele circulaire bedrijfsvoering. Zo hebben ze bijvoorbeeld een compact overzicht van mogelijke businessmodellen en de verdienmodellen die daarbij passen om de ondernemer te inspireren. Verder hebben de studenten kennis vergaard over het verminderen van energieverbruik, isolatiemaatregelen, de toepassing van LED verlichting en investeringen in duurzame energie. Ze hebben daarnaast ook kennis van passende subsidiemogelijkheden hiervoor.

AVG + cyberweerbaarheid

De wereld wordt steeds meer digitaal. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het bedrijfsleven. Sinds de invoering van de AVG-wetgeving in 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn bedrijven verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en deze op een veilige manier te verwerken. Dit betekent onder meer dat bedrijven passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om persoonsgegevens te beveiligen. Data inventarisatie, privacy beleid, een verwerkingsregister van persoonsgegevens, datalek protocollen – het zijn allemaal zaken die een belletje doen rinkelen. Maar wat de ondernemer er voor zijn bedrijf nu precies mee moet doen is vaak nog onduidelijk. De studenten gaan hier met de ondernemer mee aan de slag en beschikken over verschillende formats die direct ingevuld kunnen worden om zo te voldoen aan de AVG.

Cyberweerbaarheid is daarnaast van groot belang omdat bedrijven steeds vaker te maken krijgen met cybercriminaliteit, zoals phishing, malware en ransomware. Het is daarom belangrijk om als bedrijf te investeren in goede beveiliging, bijvoorbeeld door het gebruik van goede antivirussoftware, het uitvoeren van regelmatige back-ups en het trainen van medewerkers in het herkennen van verdachte e-mails en links. De studenten gaan onder meer aan de slag met het uitleggen van wachtwoordbeleid, laptopbeveiliging, websitebeveiliging, toegang tot databases en de digitale voetafdruk van een bedrijf op internet.

Vergelijkbare berichten