Bouw LOC officieel gestart

Met de onthulling van het bouwbord is de bouw van het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Schiermonnikoog nu officieel gestart. In het bijzijn van de leerlingen en docenten van het basis- en voortgezet onderwijs, de Schier Academy, ouders, omwonenden en bouwvakkers onthulden burgemeester Ineke van Gent en kinderburgemeester Sven Talsma maandagmiddag het bouwbord van de nieuwe school. “De huidige school is ook wel aan vervanging toe” sprak Sven. Hij vertelde ook dat de leerlingen van groep 7 en 8 in de klas de afspraak hebben gemaakt dat ze iedere dag om 11 uur een minuut naar buiten mogen kijken. Vanuit hun klaslokaal hebben ze namelijk direct zicht op het bouwterrein. Voorzitter van het College van Bestuur van Fierder Onderwijs, Wim Jan Renkema, en de burgemeester benadrukten het belang van een nieuwe school voor de leerlingen van nu en in de toekomst en voor de leefbaarheid op het eiland.

In het LOC kunnen leerlingen van 0-16 jaar een doorlopende leerlijn volgen. Op die manier kunnen leerkrachten hen beter bijstaan in hun ontwikkeling. De scholen werken op dit moment al op meerdere gebieden samen. In het nieuwe schoolgebouw is ook ruimte voor volwassenonderwijs van de Schier Academy.  Het gebouw is vrijwel energieneutraal en wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Ook de gymzaal krijgt een opknapbeurt. Tijdens de bouw blijft de oude basisschool staan zodat het onderwijs door kan gaan.

Regiodeal

Het LOC is een onderdeel van de Regio Deal. Deze Deal tussen de vijf Waddeneilanden, provincies en het Rijk zorgt voor een stevige impuls aan de Waddeneilanden. De eilanden zijn een plek waar je een leven lang kunt wonen, werken en bijdragen aan je leefomgeving. Daar plukken bewoners, bedrijven én bezoekers de vruchten van. 

foto: Gemeente Schiermonnikoog

Vergelijkbare berichten