Contoer Ingenieurs: Sterk team van meedenkende partners  

“We hebben in ruim tien jaar tijd zoveel beleefd, daar kun je een boek over schrijven. Ik ben enorm trots op ons team, op alles dat we bereikt hebben en op waar we nu staan.” Aan het woord is oprichter en directeur Karel Toering van bouwkundig tekenbureau Contoer Ingenieurs, voorheen bekend onder de naam Tekenplein. Op de naamsverandering is erg goed gereageerd door klanten en relaties. “Mensen zeggen: ‘Deze naam past veel beter bij wat jullie doen, hier waren jullie echt aan toe’. En zo is het!”

Wat Contoer Ingenieurs onderscheidt van andere tekenbureaus is dat de organisatie vele diensten in huis heeft en deze als meedenkend partner uitvoert voor opdrachtgevers zoals aannemers, architecten, gemeenten en woningcorporaties.

3d teken- en modelleerwerk
Toering: “De hoofdmoot is BIM/3D teken- en modelleerwerk. Daar kunnen klanten belangrijke informatie uithalen voor bijvoorbeeld het bouwen of het meerjarenonderhoud van gebouwen. Daarnaast maken we onder andere verhuurplattegronden voor woningcorporaties. Onlangs hebben we een beheerovereenkomst getekend met woningcorporatie Casade in Waalwijk. Wij gaan hun verhuurplattegronden bijhouden in een 3D model, gekoppeld aan een NEN2580 meetcertificaat. Informatie hieruit kan worden gebruikt voor woningonderhoud, verduurzaming en de onderhoudsplanning. Wij rollen dit ook uit naar andere woningcorporaties.”

Splitsingstekeningen
Contoer heeft recent bovendien een nieuwe tak van sport overgenomen: het maken van splitsingstekeningen voor notarissen in het Noorden. “We vinden dit leuk werk en het draagt bij aan de verscheidenheid van onze dienstverlening.” Zo’n tekening is belangrijk op het moment dat een pand gesplitst wordt: als bijvoorbeeld een kantoorpand wordt omgebouwd naar meerdere woningen. “Bij het Kadaster moet aangemeld worden wat precies van wie is. Dat kan worden aangetoond met een splitsingstekening.”

Projectmanagement
Ook projectmanagement heeft Contoer als dienst ingebed: vanuit diverse opdrachtgevers is vraag naar expertise op dit gebied. “Wij koppelen projectmanagement aan de informatie uit ons 3D tekenwerk.” Toering vervolgt: “Onze deskundige werknemers zijn een goede match met de professionals van bijvoorbeeld woningcorporaties: de samenwerking om projecten goed in te richten geeft beide partijen veel energie.”

Vastgoed, verbouwing en versteviging
Contoer doet nog veel meer. Toering somt een aantal werkzaamheden en projecten op: “We doen veel mutaties voor woningcorporaties en gemeenten en hebben bijvoorbeeld ook meegetekend aan verstevigingen voor woningen in het aardbevingsgebied. Voor de gemeente Waadhoeke hebben we bovendien al het maatschappelijk vastgoed in 3D ingemeten en uitgewerkt: van het Eise Eisinga Planetarium tot Museum Martena. Voor Fijn Wonen van Van Wijnen tekenen we veel, daar zijn we trots op. En plattegronden voor het brandveilig gebruik van gebouwen maken we ook graag.” De verbouwing van het Van der Valk-hotel in Hurdegaryp gebeurt eveneens op basis van het 3D tekenmodel van Contoer. “Weer zo’n prachtige opdracht.” Daarnaast leveren de specialisten van Contoer veel 3D tekenwerk aan aannemers. “Ook die relaties willen we graag bestendigen. Dat doen we door ons continu te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen en ons team scherp te houden op de kwaliteit.”

Langdurige relaties
Dat team bestaat momenteel uit tien vaste krachten en een flexibele schil. “We hebben een leergierig, maar ervaren team. Stagiaires blijven ook graag voor ons werken. Onze mensen voelen zich enorm betrokken bij het werk en de klanten en gaan continu voor het beste resultaat. De lijnen zijn kort en afspraak is afspraak. We gaan voor langdurige relaties en opdrachtgevers komen steeds terug. Daar zijn we heel blij mee.”

‘Hartstikke trots’
Karel Toering is tevreden met de koers die Contoer vaart. “In 2013 zijn we begonnen. Nu hebben we een prachtig team en werken we aan enorm diverse opdrachten. Ik ben hartstikke trots op onze mensen en op wat we samen maken. In goede samenwerking met onze klanten blijven we onze dienstverlening verdiepen en uitbouwen. Contoer is klaar voor de toekomst!”

www.contoer.nl

Vergelijkbare berichten