De Freonen stellen zich voor: De droom van Bart Zantman

Wie ben je en wat doet je bedrijf?

Ik ben Bart Zantman, architect en directeur van Zantman Architecten. Ons team bestaat zowel uit jonge architecten als ervaren technici, uit interne en enkele externe krachten.

We hebben diverse uitdagende projecten mogen realiseren binnen en buiten Friesland, als bureau en in verschillende samenwerkingsverbanden.

Waar onderscheiden jullie je in?

Als bureau zijn wij altijd gericht op het betekenisvol toevoegen van waarde aan buurt, wijk of stad. Dit door ons actief in te zetten op het ontwerpen van gezonde en leefbare omgevingen en gebouwen. We willen niet de schade van het bouwen beperken, maar een stap verder gaan door iets waardevols toe te voegen. Dit is hoognodig, om de gebouwde omgeving meer en meer circulair, klimaat-adaptief, natuur-inclusief en energieneutraal te maken. Zogenaamd ‘regeneratief ontwerpen’ is een steeds belangrijker aspect van de integrale ontwerpstrategie van Zantman Architecten. En samenwerken is daarbij erg belangrijk. Wanneer we integraal samenwerken met omwonenden, gebruikers en andere disciplines buiten de branche, als ecologie, stedenbouw en landschap, zijn er enorme stappen te maken.

Hoe, op welke manier, werken jullie aan duurzaamheid?

Alles heeft met elkaar te maken. Sociale duurzaamheid, energie, gezondheid, materiaalkeuzes, water en ecologie staan met elkaar in verband. Door toedoen van de mens sterven planten en diersoorten in groten getale uit en verandert het klimaat. De bouw draagt hier ook negatief aan bij. Bij ons is het inmiddels het startpunt bij iedere opgave om dat beter te doen. Het maken van de juiste afwegingen aan de start van het ontwerpproces is cruciaal. De crux zit hem in de integrale aanpak met andere disciplines.

Waarom lid geworden van de FREONEN?

Veranderende inzichten hebben ons meer en meer bewust gemaakt. We moeten een sprong maken naar circulair. Wij willen daarin vooroplopen. Zo hebben we recent ons eigen kantoor gebouwd op het oude fundament van een voormalige ligboxstal. Het is voor negentig procent biobased materiaal en voorziet in zijn eigen energiebehoefte. Maar écht impact maken doe je gezamenlijk. Samenwerken binnen en buiten ons eigen vakgebied zien we dan ook als hét nieuwe model voor de toekomst. Daardoor ontstaat dynamiek, gelaagdheid, meer kennis en vernieuwing.

 

Wat is je droom?

We willen op korte termijn een gebouw hebben gerealiseerd dat niet CO-2 neutraal is, maar juist CO-2 opslaat. Een gebouw dat tegelijkertijd duurzaam is en inclusief, betaalbaar, sociaal, groen en gezond. Waar de natuur helemaal in is geïntegreerd. Ja, zo’n volledig ‘regeneratief’ gebouw maken is voor ons een geweldige droom.

Vergelijkbare berichten