De Harmonie viert 150-jarig bestaan: ‘Jubileumjaar is vliegwiel voor vele verbindingen’

“Dit is voor jou. We willen graag dat je je hier fijn voelt. En we hopen dat we jou iets kunnen meegeven.” Elke voorstelling in Stadsschouwburg De Harmonie draait om verbinding en met elkaar iets bijzonders beleven, vertellen Jelle van der Meulen, hoofd programmering, en Ira Judkovskaja, artistiek coördinator van het jubileumjaar. Het 150-jarig bestaan van de Leeuwarder schouwburg vormt een prachtig vliegwiel om nog meer verbindingen aan te gaan. Zowel met de grote diversiteit aan bezoekers als met samenwerkingspartners.  

De kernwaarden van De Harmonie zijn kwaliteit, actualiteit en toegankelijkheid. Alle voorstellingen voldoen aan deze kernwaarden. In dit jubileumjaar worden een aantal voorstellingen bovendien ‘opgetild’: ze krijgen extra aandacht, zodat iedereen die erbij betrokken is en komt kijken eveneens een beetje opgetild wordt.
Ira: “We gebruiken dit jubileumjaar ook om zichtbaar te maken wat er speelt in de maatschappij. Toen De Harmonie 150 jaar geleden begon als sociëteit paste dat goed bij die tijd, bij deze tijd past bijvoorbeeld The Rotterdam Drag Show die we in januari hadden heel goed.” Niet alleen was deze show uitverkocht, de Love For All party na de voorstelling was een hele bijzondere viering, vertelt Ira. “Zoveel verschillende mensen: prachtig om te zien. We hebben echt mensen bij elkaar gebracht die avond.”

Wat aandacht nodig heeft
Jelle: “Dat is precies wat in het Koersplan van De Harmonie staat: verbinding en ontmoeting staat centraal. Die verbinding creëren we door ideeën bij elkaar te brengen. We hebben Ira gevraagd dit jaar alle ideeën te verzamelen: zowel intern als bij samenwerkingspartners. We brengen al die ideeën samen in onze voorstellingen, samen vormen ze één kloppend verhaal.” Ira: “Ik heb dankzij alle ideeën en verhalen een goed beeld gekregen van wat er leeft en wat aandacht nodig heeft. Theater kent twee soorten publiek: cultuurliefhebbers die kaartjes kopen voor shows die ze willen zien, en mensen die op een andere manier met ons in aanraking komen. Zoals scholieren die vanuit school een voorstelling mogen bekijken, of bedrijven die bij De Harmonie een ruimte huren voor een evenement of symposium. Dit jaar bereiken we beide stromen niet alleen met bijzondere voorstellingen, maar ook met alles wat we er omheen organiseren.”

Klein gebaar, veel impact
Iets bijzonders organiseren hoeft bovendien niet per se in de schouwburg te gebeuren. Op uitnodiging van De Harmonie speelden op Blue Monday bijvoorbeeld pianisten van het Prins Claus Conservatorium in Groningen klassieke stukken in de Leeuwarder stationshal. Ira: “Dat deden ze om reizigers op te vrolijken op die ‘sombere maandag’. Een klein gebaar met veel impact. Reizigers vonden het te gek om zeven uur ’s ochtends een jonge pianist te zien spelen. Uit dit soort initiatieven volgen weer gesprekken over andere ideeën. We gaan in dit jubileumjaar samenwerkingen aan voor nu en de toekomst.”


Studenten en klassieke muziek
Samen met Keunstwurk organiseerde De Harmonie begin februari bovendien een open workshop arrangeren, onder andere voor studenten van D’Drive en de Academie voor Popcultuur. Kobi Arditi, bekend van Kytemans Hiphop Orchestra en New Cool Collective, ging tijdens de workshop in op hoe zijn klassieke scholing invloed heeft op zijn werk in de pop en jazz. Ira: “We doen ons werk niet om ‘publiek binnen te halen’, maar om voor verschillende doelgroepen iets te kunnen betekenen. Studenten hoorden van Arditi dat je om goed te kunnen arrangeren de klassieke muziek nodig hebt: daar waren ze enorm van onder de indruk. Een aantal van hen waren de volgende dag zelfs aanwezig bij de Masterclass klassieke muziek voor studenten van het Prins Claus Conservatorium.”
De Harmonie programmeert bovendien klassieke muziek van wereldniveau. Jelle: “Dat hebben we een paar jaar geleden ingezet. Nu het niveau steeds hoger wordt, willen we dit ook groter naar buiten brengen. We brengen dit seizoen bijvoorbeeld twee keer Vivaldi: in maart en in juni.”

Futurisme met Circulair Friesland
In maart is ook de dansvoorstelling ‘ATMEN / evolution is silently unfolding’ te zien: deze neemt bezoekers mee naar het jaar 2200. Is er dan nog wel hoop voor mensen en de natuur? Ira: “Samen met de Vereniging Circulair Friesland (VCF) organiseren we bij deze theaterbelevenis op vrijdag 8 maart een Circulair Grand Café. Hieraan werken VCF-partners mee, zoals: Spark the Movement, Snoek Puur Groen, de Friese Milieu Federatie, het Fryske Gea en Generatie Fryslân 2035. Inspirerende sprekers zoals Tessa Kramer en Laura Menting geven ons tools hoe we naar de toekomst kunnen kijken en in kleinere groepen denken we dieper na over het onderwerp.”

J.S. Superstar met Firda
Ook rond de musical Jesus Christ Superstar in april brengt de schouwburg mensen met elkaar in verbinding. Samen met de opleiding Pedagogisch Medewerker van Firda geeft De Harmonie rondom deze voorstelling invulling aan lessen over burgerschap en levensbeschouwing. Ira: “We organiseren gesprekstafels met begeleiders vanuit muziek, theater en religie. Samen gaan we in gesprek aan de hand van de voorstelling.” Op 20 juni organiseert Firda in De Harmonie bovendien een landelijk symposium over burgerschapslessen voor het MBO.

Vliegwieleffect
Jelle: “Zo hebben we dit eerste half jaar elke maand een voorstelling waar we extra aandacht aan besteden. We merken dat organisaties ons jubileum een mooie aanleiding vinden om met elkaar in gesprek te gaan en samen iets op te starten: het werkt echt als een vliegwiel.” Ira: “De uitdaging is om die samenwerkingen ook na dit jaar door te laten lopen.” Jelle knikt: “Vroeger werden theaterzalen gekoppeld aan bedrijfsnamen bij wijze van sponsoring. Tegenwoordig vinden ondernemers en organisaties inhoudelijke verbindingen veel interessanter. Ze willen gekoppeld worden aan projecten waarbij ze echt impact kunnen maken: voor bijvoorbeeld jongeren, talenten of andere maatschappelijke doelen.” Ira: “Organisaties kiezen er bewust voor zich aan een voorstelling te verbinden. Wij denken hier graag over mee.”

Extra aandacht
Ira vervolgt: “We zijn voor de tweede helft van het jaar druk bezig uitzonderlijke producties naar Leeuwarden te halen. Die kunnen we nog niet benoemen, maar het gaat echt om topkwaliteit.” Jelle: “We gaan dit najaar vanuit hetzelfde vertrekpunt verder met ons jubileumjaar. We maken verbinding met allerlei doelgroepen én samenwerkingspartners: het kan alleen maar mooier worden!”

Vergelijkbare berichten