De week van Baukje Rekker (Servicepunt Techniek Noord)

Het werk van een ondernemer gaat altijd door. Maar de maandag is wel een belangrijke dag, het begin van een week waarin weer doelen bereikt kunnen worden. Vandaag duiken we in de week van Baukje Rekker, arbeidsmarktcoach bij Servicepunt Techniek Noord. Hoe ziet haar agenda eruit en wat houdt haar bezig?

Waarin onderscheiden jullie je?

Wij onderscheiden ons doordat wij zijn ontstaan vanuit de samenwerking tussen werkgeversorganisaties in de bouw en techniek (branches), O&O fondsen, vakbonden, UWV en overheden. Wij zijn een netwerkorganisatie die zich richt op de duurzame ondersteuning van werkgevers en werknemers in de metaal, metalektro, technische installatie, bouw en infra. De arbeidsmarktcoaches kunnen worden ingezet bij werving & selectie, mobiliteits- en opleidingsvragen. Wij hebben daarnaast de regeling Kansen Verzilveren van waaruit scholingssubsidie wordt geboden aan zowel werkgever als werknemer. En aan onze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Wat vind jij het mooiste van je vak?

Het mooiste aan mijn vak vind ik het verbinden, netwerken oftewel bruggen bouwen. Niet alleen vraag en aanbod bij elkaar brengen maar als arbeidsmarktcoach bouw en infra Friesland samen met de switcher te kijken naar kwaliteiten en welke mogelijkheden er zijn om de overstap naar een baan binnen de bouw en infra te kunnen maken en dit dan eventueel met inzet van scholing te realiseren. Kortom, mensgericht maatwerk leveren.

Waar wil je over 5 jaar na nu staan, als ondernemer?

Ik hoop dat we vanuit het Servicepunt Techniek binnen nu en vijf jaar mooie resultaten hebben gehaald en we een belangrijk aandeel hebben mogen leveren ten aanzien van de instroom op de arbeidsmarkt binnen onze sectoren en het vervullen van vacatures.

Noem eens 1 afspraak die je voor de komende week in de agenda hebt staan.
Wat springt eruit, waar verheug je je op?

Ik ben uitgenodigd om een presentatie te geven bij de bijeenkomst “Ondernemende Vrouwen in de techniek”. Ik vertel hier wat het Servicepunt Techniek doet en over de regeling Kansen Verzilveren.

En waarom?

Ik vind dat ook vrouwen wanneer zij de techniek of bouw in willen hun hart moeten volgen en denk graag met hen mee over wat er nodig en mogelijk is om met inzet van bijvoorbeeld scholing voor hun droombaan te gaan en vooral deze te realiseren. Door televisieprogramma’s als “Vrouwen die Bouwen” wordt hier steeds meer aandacht aan gegeven en blijkt dat vrouwen hun mannetje wel degelijk kunnen staan binnen de techniek en de bouw.

Tot slot: welke ondernemerstip zou jij met iedere lezer willen delen?

Kijk in een gesprek vooral naar skills, talenten en eigenschappen en zet dan vanuit het denken in kansen en mogelijkheden stappen waardoor de switchers die een overstap naar de bouw en techniek willen maken een kans krijgen om dit te realiseren.

Vergelijkbare berichten

26 feb 2024