Servicepunt Techniek Noord en Bouwend Nederland Afdeling Friesland: ‘De bouw is een aantrekkelijke sector met volop mogelijkheden’

Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord, red.) en Bouwend Nederland Afdeling Friesland (BNL Afdeling Friesland, red.), werken nauw samen in het duurzaam ondersteunen van bedrijven en werknemers in de techniek en de bouw. Gezamenlijk kijken ze wat er gedaan kan worden om de instroom binnen de bouw en het vervullen van vacatures te vergroten, en de vele mogelijkheden die de bouw biedt, te laten zien. Ondernemend Friesland vroeg Baukje Rekker, arbeidsmarktcoach ‘Bouw en Infra’ bij SPT Noord, Jolande Oechies, verenigingsmanager bij BNL Afdeling Friesland en Geert Smid, directeur SHP Vastbouw en daarnaast voorzitter BNL Afdeling Friesland naar de huidige stand van zaken. “Een luisterend oor en kennis doorgeven zijn zo belangrijk!”

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Baukje Rekker: Als arbeidsmarktcoach Bouw en Infra begeleid ik zij-instromers die de overstap naar de bouw willen maken door inzet van voorlichtingsbijeenkomsten, opleidingstrajecten en scholingsregelingen voor de bouw. Een goed contact met werkgevers is belangrijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen maar ook om te weten wat er speelt op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan ik werkgevers adviseren, bijvoorbeeld bij HR-vraagstukken of wervings- en selectieprocedures.

Jolande Oechies: Ik ben verenigingsmanager bij BNL Afdeling Friesland. In deze rol zoek ik actief de verbinding met onze leden. Ik bezoek hen regelmatig en ik houd ze op de hoogte van ontwikkelingen binnen de branche, door het organiseren van verschillende netwerk- en kennisbijeenkomsten.

Geert Smid: Ik geef leiding aan een team van SHP Vastbouw B.V. en ben voorzitter van BNL Afdeling Friesland. In deze functie zorg ik voor de verbinding tussen bouwbedrijven onderling en tussen bouwbedrijven en BNL Afdeling Friesland. Ook houd ik me bezig met regelgeving en onderwijs in de bouw.

Wat is jullie grootste uitdaging?

BR: Het vinden van zij-instromers voor de bouw en deze vervolgens ook te kunnen plaatsen. Wij doen dit met de wervingscampagne ‘Jij Gaat Het Maken’, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en events voor zowel werkzoekenden als bedrijven. Wij willen hiermee vooral laten zien welke opleidingsmogelijkheden er zijn, en dat de bouw een aantrekkelijke sector is met volop mogelijkheden. Dat varieert van timmerman tot uitvoerder of calculator. Het vraagt aan werkgeverskant om ‘anders’ te gaan kijken en vooral te letten op de skills die iemand heeft. Omdat kennis en vaardigheden geleerd kunnen worden.

JO: In mijn functie is het belangrijk ervoor te zorgen dat zowel de grote als de kleine bouwbedrijven op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de bouwwereld. Met alle huidige ontwikkelingen is dat een mooie uitdaging! Er speelt zoveel: de energietransitie, verduurzaming, personeelstekort en ook de hoge materiaalkosten. Tijdens mijn bezoeken kom ik al deze problematieken tegen en bied ik ondersteuning. Ten aanzien van het personeelstekort wijs ik werkgevers bijvoorbeeld op de campagne die Baukje zonet noemde. Of ik breng leden in contact met de expertise van mijn collega’s Bouwend Nederland, over hoe in te spelen op veranderende wetgeving, of kennis op het gebied van circulair bouwen.

GS: Ervoor zorgen dat de bouw niet weer in een crisis komt, zoals in 2012. Het is allereerst een hele uitdaging om jonge mensen, zij-instromers en vrouwen enthousiast te maken voor de bouw. Maar we zien het gelukkig steeds meer: mensen met een andere achtergrond die voor een baan in de bouw gaan. Neem het voorbeeld van een dame die nu bij de politie werkt en de overstap naar het timmervak gaat maken. Verder is het aan ons om te onderzoeken hoe we grotere en kleinere partijen bij elkaar kunnen brengen en kunnen ondersteunen. Dat is een ware zoektocht.

Hoe zien jullie de toekomst?

GS: De bouw zit in een lastige periode, maar we komen er wel uit! Daarbij is verdere industrialisering – zoals in de fabrieken van Van Wijnen, Dijkstra Draisma en Spaansen – een must. Ook hoop ik dat de wet- en regelgeving sneller kan, bepaalde procedures duren veel te lang. Met die versnelling zijn wij bij BNL trouwens ook bezig. Verder hoop ik dat er meer begrip komt tussen de verschillende partijen – marktpartijen en overheid – en dat mensen in de bouw meer trots zijn op hun beroep. Het is een fascinerend vak: snelwegen, gebouwen, een prettige leefomgeving, dat realiseren we met zijn allen.

JO: Op korte termijn hoop ik dat de bouw vooral blijft doordraaien. Daarnaast vind ik het voor de langere termijn mooi om te zien hoe de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, verduurzaming en de industrialisering steeds verder gaan. Verder zet ik me graag volop in om de verbondenheid met elkaar te houden en de jeugd te laten zien hoe mooi en breed het werken in de bouw kan zijn!  

BR: Mijn missie is laten zien wat de bouw inhoudt, te zorgen voor meer instroom en plaatsingen. Daarnaast inzetten op groei en ontwikkeling. De regeling ‘Kansen Verzilveren’ is daar een mooi voorbeeld van. Hier kunnen werkgevers, maar ook werknemers gebruik van maken om tegemoetkoming in scholingskosten te krijgen. Verder organiseer ik als netwerker samen met andere partijen en bedrijven graag mooie activiteiten, waardoor vraag en aanbod elkaar weten te vinden.

Vergelijkbare berichten

26 feb 2024