Eerste inspectie van persleiding in Fryslân met geavanceerde tool Acquaint

Bij de inwendige inspectie van een persleiding voor afvalwater in Noordwolde is voor het eerst in Fryslân de innovatieve inspectietool, de Acquarius, ingezet. Deze geavanceerde tool met sensoren van het Leeuwarder bedrijf Acquaint helpt Wetterskip Fryslân om de precieze staat van de asbestcement persleiding in Noordwolde in beeld te brengen.

De Acquarius, een 1 meter lange schuimprop, werd in het bijzijn van dagelijks bestuurder Remco van Maurik van Wetterskip Fryslân en directeur Erik Driessen van Acquaint gelanceerd in de persleiding bij het rioolpompgemaal aan de Hellingstraat in Noordwolde. De ondergrondse afvalwaterleiding heeft een diameter van 350 millimeter en een lengte van 6 kilometer. Na circa 5 uur kwam de inspectietool bij het ontvangstpunt aan en heeft het inspectieteam van Acquaint deze weer uit de leiding gehaald.

Aanleiding inspectie
De asbestcement persleiding in Noordwolde ligt er al zo’n vijftig jaar. Via deze leiding wordt het afvalwater van inwoners en bedrijven in de omgeving van Noordwolde, Boijl en Elsloo naar de rioolwaterzuivering in Wolvega gepompt.

Het waterschap wil te allen tijde milieuvervuiling door een lekkage in de persleiding, de bijbehorende riooloverstorten in het buitenwater door uitval van de afvoer en overlast voor de omwonenden voorkomen. De inspectie helpt om de staat en conditie van de volledige persleiding op de millimeter nauwkeurig te weten. Met de gegevens kan het waterschap gerichter alleen de delen die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen vervangen of repareren. Eenhele leiding vervangen is kostbaar en niet duurzaam.

Stelstel van persleidingen
Onder de grond verspreid over heel Fryslân ligt ruim 822 kilometer aan persleidingen. Het merendeel van deze afvalwaterleidingen is gemaakt van kunststof, ruim 36 kilometer bestaat uit asbestcement. Deze asbestcement leidingen zijn begin jaren zeventig aangelegd en hebben op papier het einde van hun technische levensduur bereikt.

Vervangen asbestcement leidingen
Wetterskip Fryslân vervangt op dit moment drie asbestcement persleidingen bij Buitenpost, Zwaagwesteinde en Opeinde die in kwetsbare natuurgebieden liggen of waar tijdens breuken is gebleken dat vervanging absoluut nodig is. Voor het vervangen van de overige 22 kilometer aan asbestcement leidingen wil het waterschap graag de staat in beeld brengen. Met de gegevens die worden verkregen met de inspectietool kan het waterschap de vervangingstermijn van de leidingen beter bepalen.

Dus, waar direct onderhoud nodig is en waar de leidingen nog goed zijn en vervanging op korte termijn niet nodig is.

De inwendige inspectie is voor Wetterskip Fryslân van belang voor een goed beheer en betrouwbare leidingen, aldus bestuurder Remco van Maurik. ‘Met goede inspectieresultaten kunnen we calamiteiten voorkomen, op een efficiëntere manier het beheer en onderhoud uitvoeren en mogelijk grote besparingen realiseren.’

Acquaint trots op opdracht
Acquaint is ontzettend vereerd en blij dat ze de leiding van Wetterskip Fryslân mogen inspecteren. Erik Driessen vertelt: ‘Als Acquaint hebben we al veel projecten mogen uitvoeren. Zo hebben we naast Wetterskip Fryslân al voor 14 van de 21 waterschappen in Nederland gewerkt en internationaal hebben we al projecten mogen doen in de Verenigde Staten, Qatar, België, Frankrijk, Polen en Engeland. Dat we nu ook in onze eigen achtertuin aan de slag mogen, maakt ons als een ‘Frysk’ bedrijf natuurlijk wel trots.’

Vergelijkbare berichten