Energiebank Fryslân start nieuw project “eigen woningplan” met een bijdrage van Windpark Fryslân

Na een grondige voorbereidingsperiode is Energiebank Fryslân gestart met een eigen woningplan. Met dit woningplan kunnen woningeigenaren, met een inkomen van minder dan 150% van het sociaal minimum, rekenen op ondersteuning bij het verduurzamen van hun woning. Met als resultaat een lagere energierekening én beter wooncomfort. Mede dankzij een bijdrage van Windpark Fryslân kan Energiebank Fryslân deze bewoners helpen.

Energiebank Fryslân, een lokale non-profitorganisatie, streeft ernaar om woningeigenaren met een kleine portemonnee te helpen bij het verduurzamingsproces van hun woning. Wie hiervoor in aanmerking komt, kan worden teruggelezen op www.energiebank.frl

Energiebank Fryslân helpt bij:

  1. Registratie van de mate van isolatie van de woning in het Exaqta woningdossier.
  2. Bespreking van het woondossier en de te nemen stappen om de woning te verduurzamen.
  3. Het woningdossier. Hierin worden niet alleen de kosten, maar ook de terugverdientijd van diverse energiebesparende maatregelen en de rentabiliteit van zelfenergieopwekking berekent.
  4. Bespreking van de aangevraagde offerte met de bewoner.
  5. Attenderen van de bewoner op verschillende subsidiemogelijkheden.
  6. Begeleiding van de bewoner bij het aanvragen van financiering.
  7. Begeleiding van de bewoner bij de uitvoering van isolatiemaatregelen.

De officiële aftrap van de pilot “eigen woningplan” vindt plaats op 22 februari in Kimswerd. Als onderdeel van het lokale initiatief Duurzaam Kimswerd zullen twee adviseurs van Energiebank Fryslân 46 woningeigenaren bezoeken en begeleiden bij het verduurzamingsproces van hun eigen woning. Andere lokale initiatieven die interesse hebben om mee te doen aan de pilot kunnen zich melden bij Energiebank Fryslân. Eerder geholpen bewoners gaven aan het fijn te hebben gevonden om deskundig en niet commercieel gedreven advies te krijgen. 

“Met ons eigen woningplan willen we een significante bijdrage leveren aan de verduurzaming van woningen in Fryslân”, aldus Arie Heida, projectleider bij Energiebank Fryslân. “Onze energieadviseurs staan klaar om woningeigenaren te helpen bij het nemen van duurzame stappen, waardoor ze niet alleen geld kunnen besparen op hun energierekening, maar ook bijdragen aan een beter milieu.”

Vergelijkbare berichten