Ennatuurlijk bestaat 10 jaar: doorpakkers in lokale energie

Op 6 maart 2014 ging het warmtebedrijf van Essent zelfstandig verder onder de naam Ennatuurlijk. En dat maakt dat Ennatuurlijk dit jaar tien jaar bestaat. Ennatuurlijk helpt al een decennium mee aan het verder verduurzamen van Nederland. Het warmtebedrijf doet dat door heel Nederland: van Maastricht tot Leeuwarden, zo vertellen Sjoerd de Ruiter en Peter Slot van Ennatuurlijk. Ennatuurlijk heeft een missie: sneller naar lokale en duurzame energie voor iedereen in Nederland.

Het bedrijf is op het moment voor honderd procent in handen van het Nederlandse pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM). ,,Inmiddels voorzien we landelijk ruim 85.000 consumenten en circa 1200 zakelijke klanten van warmte en koude door middel van grote en kleine collectieve warmtenetten. En werken er zo’n 275 medewerkers iedere dag weer hard om Nederland verder te verduurzamen. Niet alleen in productie en levering, maar ook in onderhoud.”

Ennatuurlijk gebruikt lokale warmtebronnen. ,,Warmte en koude uit de buurt, voor de buurt dus. Soms al duurzaam en soms werken we daar nog hard aan. Het doel is om de energietransitie te versnellen en het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te verminderen.  Daarom werkt Ennatuurlijk continu aan de ontwikkeling van (nieuwe) duurzamere lokale bronnen, nieuwe brontechnieken en innovaties van bestaande netten. Het zijn de stappen die noodzakelijk zijn om het doel van Ennatuurlijk te behalen: CO2 -neutrale warmtenetten in 2040”, zo gaan Peter en Sjoerd verder.

Deze doelstelling sluit goed aan bij die van Freonen fan Fossylfrij Fryslân. ,,Daarom zijn we als Ennatuurlijk ook lid. We kunnen kennis uitwisselen. Het is bovendien een manier om te netwerken en om als bedrijf zichtbaar te zijn.”

Buizenstelsel

De warmte en koude wordt vervoerd door  grote ondergrondse buizenstelsels. ,,Met name in dichtbevolkte gebieden, zoals steden, kunnen we duurzamere warmte leveren.” Bijkomende voordelen van het ondergrondse warmtenet zijn: gering ruimtebeslag en minder geluidsoverlast dan bij warmtepompen.

Bovendien kan er collectief geïnnoveerd worden. ,,In onze warmtenetten passen we steeds de nieuwste technologieën en bronnen toe. Onze warmtenetten zijn daardoor toekomstbestendig en worden steeds efficiënter en duurzamer. Een dure warmtepomp vervang je niet na drie jaar, maar als warmtebedrijf kunnen wij gemakkelijk nieuwe technieken toevoegen en toepassen.”

Leeuwarden

In Leeuwarden zijn op het moment twee warmtenetten: in Camminghaburen en De Zuidlanden worden circa 2500 huishoudens van warmte voorzien. Een warmtekrachtkoppeling (WKK)zorgt in Camminghaburen voor de warmte in de wijk. In De Zuidlanden wordt de mest van koeien van Dairy Campus vergist tot biogas, waarmee duurzamere verwarming wordt geleverd. Beide bestaande warmtenetten worden in de toekomst op aardwarmte aangesloten.

Aardwarmte – ook wel geothermie genoemd –  is één van die bronnen waar Ennatuurlijk een groot potentieel in ziet. En met name Leeuwarden biedt daarvoor grote kansen. Er is al een eerste aardwarmteput geboord in 2021.

Bij aardwarmte wordt het warme water van bijna 100 graden opgepompt uit de bodem voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt in de grond, waar het weer opwarmt en vervolgens opnieuw kan worden gebruikt. Met één goede aardwarmtebron kunnen al snel 10.000 woningen van het gas af.

In 2022 besloot Ennatuurlijk de pauzeknop in te drukken naar aanleiding van het bericht van demissionair minister Jetten. De overheid dient op basis van die wet een meerderheidsbelang van minimaal 51 procent te hebben in projecten. Dit zorgt voor onduidelijkheid. Ennatuurlijk heeft daarom besloten om te pauzeren met verdere investeringen.  ,,We hebben goede, constructieve  gesprekken met de gemeente Leeuwarden en hopen dat we op termijn verder kunnen met het boren van de tweede aardwarmteput en de uitrol van het warmtenet”, aldus de medewerkers van Ennatuurlijk.

Vergelijkbare berichten