Ennatuurlijk helpt met verduurzamen van door het leveren van collectieve warmte en koude

Ennatuurlijk, onder meer actief in Friesland, werkte tot op heden samen met Veolia Energie Netwerken B.V. (VEN) voor het beheer, het onderhoud en de monitoring van een deel van de warmtenetten van Ennatuurlijk. VEN is onderdeel van Veolia Nederland en onder andere actief in het beheer, onderhoud en monitoring van warmte- en koudenetwerken. De werkzaamheden in relatie tot de warmtenetten heeft het bedrijf op 1 januari 2024 overgenomen van Veolia.

De ruim 65 betrokken medewerkers gaan mee over naar Ennatuurlijk. Zij werkten al nauw samen met het bedrijf doordat zij het beheer en onderhoud van enkele warmtenetten van Ennatuurlijk verzorgden, onder andere op de locaties Breda, Helmond en Enschede. Voor diverse andere diensten waaronder de 24/7 storingsdiensten blijft Ennatuurlijk samenwerken met Veolia Gebouwenbeheer (VGB).

Ernst Japikse, CEO van Ennatuurlijk: “De komende jaren staan Nederland en Ennatuurlijk voor een enorme opgave om Nederland verder te verduurzamen. Deze stap stelt Ennatuurlijk in staat om in eigen beheer de dienstverlening aan haar klanten verder te optimaliseren en het onderhoud en de monitoring van warmte- en koudenetwerken in eigen beheer en onder de naam van Ennatuurlijk uit te voeren. Wij zijn heel blij met deze stap en heten onze nieuwe medewerkers van harte welkom. Voor Ennatuurlijk betekent het een wezenlijke groei; van ruim 200 medewerkers naar bijna 300 medewerkers.”

Zowel de OR van Ennatuurlijk als de OR-VEN van Veolia zijn betrokken geweest in het proces van de overname van de activiteiten van VEN door Ennatuurlijk. De medewerkers van VEN kijken uit naar de nieuwe samenwerking; zij waren al werkzaam op de locaties. Ook de medewerkers zijn enthousiast en omarmen de groei die het bedrijf door deze stap doormaakt

Vergelijkbare berichten