Etran herschrijft spelregels met nieuw programma voor arbeidsvoorwaarden, Ehance: versnelling in energietransitie

Al eerder publiceerden we in OF over de plannen en ambities van Gerrit Visser. Met zijn bedrijf Etran (Oosterwolde) leidt hij mensen in korte trajecten op tot energieprofessional. Daarmee lijkt hij een perfecte timing te hebben, want de komende jaren zullen er naar schatting 8,2 miljoen huizen en 1 miljoen bedrijfspanden moeten worden verduurzaamd en bij al die processen zijn professionals nodig. Etran heeft een gat in de markt gevonden, want niet alleen overheidsinstanties als het UWV, maar ook gemeentelijke overheden én het bedrijfsleven voelen de urgentie en gaan graag met Etran in zee. Bij al die drukte zijn er bij Visser óók weer nieuwe ideeën. Zoals daar is: het concept Ehance. OF ging weer in gesprek.

Visser vindt het leuk om als ondernemer te groeien, maar hij koppelt zijn ambities bijna onlosmakelijk aan de ambities waar de samenleving voor staat. “Er zullen in de nabije toekomst naar schatting 50.000 mensen nodig zijn om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Dat dit moet lukken is sowieso essentieel, voor een leefbare aarde en voor de generaties na ons. Nou, dan moeten we nu razendsnel schakelen.”

Zingeving

Vanuit die visie startte Visser een jaar geleden Etran. Gevestigd op het Ecommunitypark in Oosterwolde leidt het bedrijf mensen op tot energieprofessional. “Gemeenten, provincies, woningcorporaties, energiecoöperaties, maar ook de bouw; ze zullen allemaal energieprofessionals nodig hebben om juiste keuzes te kunnen maken en processen door te voeren”, aldus Visser. “Die mensen leiden wij op. Aanvankelijk deden we dat vooral in Friesland, Groningen en Drenthe, maar inmiddels leiden we ook mensen op in Almelo, Hengelo, Enschede en Zwolle. En via UWV’s, waar we fijn mee samenwerken, kloppen nu ook andere regio`s aan de deur. Het mooie is dat wij stromingen bij elkaar brengen. Vanuit de overheid komt de vraag: hoe krijgen we al die wijken in korte tijd verduurzaamd? En hoe krijgen we al die huizen voor 2050 van het gas af? Vanuit de markt komt de vraag van mensen die misschien al een goede baan hebben, maar iets anders willen; iets waarmee ze méér zingeving voelen. Vanuit het UWV komt de vraag: we hebben hier nog duizenden mensen in ons kandidatenbestand: hoe geven wij die mensen de komende jaren een mooie opleiding met baangarantie? En vanuit het bedrijfsleven komt de vraag: wij willen wel verduurzamen, maar hebben daar de mensen niet voor, of we vinden het een beetje eng om iemand daarvoor vast aan te nemen. Voor al die vragen hebben wij een oplossing. Etran knoopt dat alles aan elkaar en zo maken we enorme stappen en impact richting die energietransitie.”

Mooie kans

Het talent om uitdagingen aan elkaar te koppelen en met oplossingen te komen die gelijktijdig méér dan een probleem tackelen lijkt typerend te zijn voor de Etran-methode. Dat blijkt ook uit de wijze waarop men met aspirant energieprofessionals omgaat.
Visser: “Wij sluiten een intentieovereenkomst met de kandidaten, waarbij ze ervoor tekenen om een training te volgen van 8-12 dagen. Daarna leggen ze vier examens af. Ook zit er een stage in het traject besloten. Wanneer ze dat hebben gehaald bieden wij ze een jaarcontract aan en detacheren wij deze professionals-in-wording bij gemeenten, woningcorporaties, provincies en adviesbureaus. Het is dus aan de ene kant een hele mooie kans voor organisaties om personeel te werven met specifieke kennis op het gebied van duurzame energie en aan de andere kant om de werkloosheid in Nederland terug te brengen.” Daarbij voldoen de kandidaten aan de social return on investment waar veel overheden en adviesbureaus aan moeten voldoen.

Ehance

Het is eigenlijk pionierswerk wat Etran doet en dat betekent ook: constant nieuwe uitdagingen tegenkomen en oplossingen bedenken. Zo merkten ze bij Etran dat het niet altijd even gemakkelijk was om stageplaatsen te vinden. Tegelijkertijd zijn werkgevers soms nog huiverig om die plaatsen aan te bieden, laat staan om een speciale functie te creëren voor een energiecoach in het bedrijf. Visser: “Zo kwamen we op het idee van Ehance. Een nieuwe dienst, die we op 6 juli hebben geïntroduceerd. Met Ehance bieden we werkgevers de kans om werknemers iets heel bijzonders aan te bieden in het kader van de werkkosten-regeling. Die regeling is zoals bekend bedoeld om werknemers belastingvrij nog wat extraatjes te kunnen geven, zoals personeelsuitjes, kerstpakketten enzovoort. Het idee is dat ze met Ehance iets kunnen bieden dat veel meer beklijft. Stel: je sluit voor elke medewerker een abonnement af. Hiervoor betaal je per medewerker een vast bedrag van 970 euro per jaar. Je kunt dit bedrag opnemen in de werkkostenregeling, zelfs als je de vrije ruimte al volledig hebt benut. Hoewel er dan tachtig procent wordt belast, levert de werkkostenregeling alsnog het grootste fiscale voordeel op, zo hebben we berekend. Met dat geld kan de werknemer zich jaarlijks laten adviseren door een energieprofessional. Eén van onze mensen komt langs om de woning te bekijken en inzicht te geven in alles wat er mogelijk is. Verder ondersteunt de professional ook alle eventuele vervolgacties, zoals het opvragen van verduurzaming van je huis.

Werknemers worden niet alleen gestimuleerd om duurzame keuzes te maken, maar ze worden ook ambassadeurs van verandering binnen en buiten hun werkomgeving. Door hun eigen woningen te verbeteren en volledig aardgasvrij te worden, zetten ze anderen aan om hetzelfde te doen. Ehance brengt een golf van positieve verandering teweeg die hele gemeenschappen transformeert. Voor de werknemer zijn er tal van voordelen: hij verbruikt minder energie; hij krijgt een fijner leefklimaat; zijn of haar huis wordt meer waard en hij draagt een steentje bij aan de energietransitie. Voor de werkgever biedt het ook veel voordelen. Het is fiscaal gunstig, hij kan de werknemer die eventueel nog heel veel overuren heeft staan terugbetalen met een lucratieve en positieve beloning en hij toont aan dat hij verduurzaming serieus neemt en is hiermee een aantrekkelijk werkgever voor de toekomstige generatie.
Tot slot is het ook voor Etran een voordeel, want door onze kandidaten in opleiding mee te sturen met de professionals die op huizenbezoek gaan doorlopen zij al hun eigen praktijkstage, binnen Etran. Zo snijdt het mes dus aan diverse kanten.”

Vergelijkbare berichten