FairFryslan inspiratiedag op 9 november 2022

Op 9 november 2022 is er een informatie- en inspiratiemiddag voor gemeenten, ondernemers, werkgroepen en belangstellenden. De bijeenkomst is van 13.00 uur tot 17.00 uur in Restaurant en Partycentrum ‘de Pleats’ in Burgum. De organisatie is in handen van de provinciale werkgroep FairFryslân.

De provincie Fryslân is Fairtrade Provincie en werkt aan de Global Goals. Veel ondernemers en inwoners zijn bereid om daar aan mee te werken. Fairtrade gaat over eerlijke handel dichtbij en ver weg. Fairtrade gaat ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en over het realiseren van Global Goals. Dat zijn doelen die door de VN zijn vastgesteld en waaraan op alle niveaus wordt gewerkt.  

Wij nodigen de Friese gemeenten, ondernemers, werkgroepen en belangstellenden van harte uit om zich die middag over Fairtrade en Global Goals te laten informeren en inspireren. 

Wat mag u verwachten? 

  • De provincie Fryslân vertelt waarom ze Fairtrade provincie zijn en onlangs ook SDG-provincie zijn geworden
  • Klimaatambassadeur Ymkje Ypma van de Friese Milieu Federatie (FMF) vertelt over haar ervaringen en haar rol als klimaatambassadeur.
  • Jacqueline Hofstede van SDG-Netwurk Fryslân deelt haar kennis en ervaring op het gebied van Gemene Goed Economie. Voor velen een onbekend terrein, waar we op korte termijn mee te maken krijgen.
  • Veel gemeenten in Friesland dienen op korte termijn hun Fairtrade titel te verlengen. De werkgroep FairFryslân laat weten hoe ze gemeenten en werkgroepen daarbij kunnen helpen.

In Fryslân zijn veel initiatieven gericht op een duurzame wereld. Ondanks de verschillen in focus en aanpak, zijn de doelen vaak vergelijkbaar. Samen zullen we op zoek gaan om een juiste aanpak te formuleren, die aansluit bij de wensen en verwachtingen. 

Aanmelden

Deelname aan de inspiratiemiddag op 9 november 2022 is gratis, maar aanmelden is nodig in verband met de catering. Aanmelden kan deze link: https://form.typeform.com/to/ZqPzCrvN of door een mail (met naam, adres en e-mailadres) te sturen aan info@fairfryslan.nl.

Vergelijkbare berichten