Friese Zaken wil een afspiegeling zijn van het Friese zakenleven

Friese Zaken maakt je rijker’; dat is het adagium van de netwerkclub ‘’Friese Zaken’. Geen commerciële club, maar een netwerkorganisatie, waarin ondernemers elkaar enerzijds vinden in het zakendoen en anderzijds persoonlijke groei nastreven. Bijvoorbeeld door gastsprekers, kennisgroepen, thematische avond- en lunchbijeenkomsten en meer. Twee jaar geleden kon de activiteitenagenda de prullenbak in ‘dankzij’ de Covid pandemie. Ondernemend Friesland voelde de nieuwe bestuursleden, JanMaarten Verhagen en Laurens Jongema, respectievelijk voorzitter van de activiteitencommissie en de ledencommissie, in vijf vragen aan de tand.

Hoe is Friese Zaken ontstaan?

JanMaarten Verhagen: Friese zaken is voortgekomen uit een fusie in 2016 tussen ‘De Commerciële Club Friesland’ en de ‘Jongeren Commerciële Club Friesland’ (respectievelijk DCCF en de JCCF), die waren ingehaald door de tijd. De tijd was rijp voor een drastische verandering. In naam, huisstijl, doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden. Je kunt zeggen dat Friese Zaken zichzelf opnieuw heeft uitgevonden.

Hoe is Friese Zaken uit de coronaperiode gekomen?

Laurens Jongema: Tijdens corona draaide de hele wereld een ‘paar tandjes lager’, om halverwege 2022, toen alle seinen weer op veilig stonden, over te schakelen naar een hogere versnelling. Nadat het stof van alle bijeenkomsten, lezingen en workshops was neergedaald, merkten wij dat ondernemers kritischer dan voorheen keken naar de aard en het niveau van activiteiten. Met andere woorden: ‘wat brengt het mij’. Friese Zaken wil als netwerkorganisatie een afspiegeling zijn van de diversiteit van het zakenleven in onze provincie, maar is daarbij kritisch ten aanzien van nieuwe leden. Ons credo is niet voor niets ‘Friese Zaken maakt je rijker’. Door een mix van jong en oud, diversiteit in sectoren en ervaring versus gedrevenheid, ontstaat er interactie en is er naast kennisuitwisseling en -overdracht ruimte voor de ‘derde helft’. Momenteel wordt er heel hard gewerkt aan een ambitieus programma.

Hoe gaat dat er uit zien?

JanMaarten Verhagen: We hebben 20 bijeenkomsten op de agenda staan, een afgewogen mix van persoonlijke ontwikkeling, kennisoverdracht en ontspanning. Om zo veel mogelijk van onze leden in de gelegenheid te stellen om een aantal van deze bijeenkomsten bij te wonen zijn ze verspreid over verschillende tijdstippen: lunch, middag en avond.  Het stukje ontspanning komt daarbij nadrukkelijk aan bod. Zo hebben we onlangs een middag in een klimhal mogen beleven. Daarbij wordt niet alleen geklommen, maar komen ook de ontstaansgeschiedenis, het verdienmodel en de marketing van de klimhal aan de orde. Idem dito met een niet zo voor de hand liggende sector, een begrafenisondernemer. Het is leuk en leerzaam om uit je comfortzone te stappen en ‘input’ vanuit een heel ander perspectief te krijgen.

Hoe staat het met de samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid?

Laurens Jongema: We hebben een goede samenwerking met NHL-Stenden, het ‘Centre for Entrepreneurship’, en onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn voor vervlechting van ondernemers en onderwijs. Hierdoor ontstaat er kruisbestuiving tussen ervaring en senioriteit van onze leden met het enthousiasme, nieuw elan en het out-of-the-box denken van jongeren in opleiding, waardoor drempels tussen leeftijdsgroepen worden geslecht. De overheid is momenteel nog wat ondervertegenwoordigd, maar daar wordt hard aan gewerkt. ‘Project In Progress’, zeg maar.

Samenvattend?

JanMaarten Verhagen: Met onze website, geplande campagnes op social media, naast de al bestaande activiteiten, sturen we aan op een afspiegeling van het Friese zakenleven. Mensen hebben behoefte aan contact, inspiratie, netwerken, samen zakendoen. Friese Zaken wil daarin de organisatie zijn die je ‘rijker maakt’, in de breedste zin van het woord.

Vergelijkbare berichten