Frysk foar bedriuwen Meertaligheid kan ook jouw bedrijf versterken!

In welke taal wil jouw klant het liefst worden aangesproken? Yn syn memmetaal fansels! Het gebruiken van de Friese taal kan heel goed als een plus werken op je bedrijfsidentiteit, je klantrelaties en de binding met de regio!

Daarnaast geeft het spreken van het Fries tegen Friestaligen bij hen een gevoel van vertrouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om financiën of andere persoonlijke zaken. Versterk daarom, als bedrijf in Friesland, je Friese identiteit nóg meer door het Fries zichtbaar en hoorbaar te maken in je communicatie.

Zou je binnen jouw bedrijf of op je werk meer met het Fries willen doen? Maar twijfel je of je de Friese taal goed genoeg beheerst in woord en/of geschrift? Of spreek je helemaal geen Fries en wil je het graag leren? Kijk dan eens op onze website kursus.afuk.frl. Wij bieden diverse cursussen aan op verschillende niveaus. 

In company

De Afûk organiseert, naast de particuliere cursussen Fries Verstaan, Lezen, Spreken en Schrijven, ook cursussen voor medewerkers van overheden, bedrijven, organisaties en verenigingen. Dat betekent een cursus Fries bij jullie op locatie (in-company)! Samen stellen we de lessen vast en bekijken we of er individuele begeleiding nodig is.

Spoedcursus op Terschelling

Wil je in zeer korte tijd een basis leggen voor het Fries spreken, verstaan of lezen? Wanneer je het Fries al redelijk tot goed verstaat is het mogelijk deel te nemen aan de spoedcursus Fries spreken op Terschelling. Onder begeleiding van twee docenten word je in een kleine groep een midweek lang ‘ondergedompeld’ in het Fries.

Cursussen op maat

De Afûk organiseert ook (korte) cursussen, workshops, korte leertrajecten en cursussen met zakelijk vakjargon. Speciaal voor medewerkers van bedrijven, overheden en organisaties. Dat betekent taalles of training op maat, overdag en bij jou op locatie.

Hy sjocht wol dat kollega’s noch hieltyd maklik switche nei it Nederlânsk as hy Frysk mei se besiket te praten. “Ik begjin wolris Frysk te praten mei kollega’s, mar se ha al gau oanstriid om wer Nederlânsk te praten omdat se dat sa wend binne. It is nei myn miening wichtich dat it Frysk praten wol in soad bart, sadat it hieltyd gewoaner wurdt en de Frysktaligen ek net mear te fluch feroarje fan taal.”

No’t er de kursus folget, fielt er him hieltyd fertrouder om Frysk te praten. “Troch de lessen fiel ik my wol komfortabeler om Frysk te praten en it hat my holpen om wat makliker oer de taaldrompel te stappen.” Dat Pennewaard hieltyd mear mei de Fryske taal dwaande is, docht wol bliken út it feit dat er der nachts ek noch mei dwaande is. “Lêsten dreamde ik al yn it Frysk, dat seit neffens my wol genôch!”

Ek in kursus Frysk folgje?

Ga dan naar kursus.afuk.frl en bekijk de mogelijkheden. Naast de zakelijke cursussen, bieden wij particuliere groepscursussen en zelfstudies aan. Bij alle cursussen krijg je één jaar gratis toegang tot ons online leerplatform EduFrysk. Naast het lesmateriaal van je cursus, vind je daar ook veel teksten, liedjes, video’s, interactieve oefeningen en educatieve games om mee te oefenen.

Nijsgjirrich!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de mogelijkheden bij jou op het werk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Mail naar kursus@afuk.frl.

www.kursus.afuk.frl

www.websjop.afuk.frl

Vergelijkbare berichten