Afûk helpt bedrijven bij gebruiken regionale identiteit

“Het Fries zijn is meer dan alleen de taal, ook de cultuur, geschiedenis, landschap en de mensen zijn er onderdeel van”, zo vertelt Mirjam Vellinga, projectcoördinator Praat mar Frysk. “Door na te denken over de identiteit van een bedrijf in relatie tot het dorp of de stad waar het gevestigd is, het landschap er omheen en het netwerk van bedrijven en inwoners van de streek kun je die identiteit steviger en herkenbaar neerzetten. En dat kan het bedrijf voordeel opleveren in de vorm van een hogere klantwaardering.”

Die klantwaardering is ook de reden dat bedrijven als Arriva, Douma Staal en Post Plaza zich in het contact met klanten profileren als Fries bedrijf, aldus Vellinga. Onder andere door de Friese taal zichtbaar te maken en actief te gebruiken. “In Friesland spreekt ongeveer de helft van de inwoners Fries, meer dan tachtig procent verstaat de taal. Klanten uit Friesland voelen zich snel op hun gemak wanneer de eigen taal gebruikt kan worden. Het zorgt voor verbinding en vertrouwen.”

Om het Fries eigene te waarderen hoeft men niet uit Friesland te komen. Ook voor niet Friezen is het Fries zijn een goede klantenbinder en een manier om je te onderscheiden, zo stelt Vellinga. “Post Plaza heeft er voor gekozen om zich te profileren als Fries bedrijf met lokale binding. Het Fries is goed zichtbaar in het Grand Café, maar ook op de hotelkamers en in de keuken: er wordt volop gewerkt met producten uit de streek, duurzaam en het versterkt de binding met de regio. De gasten die vooral van buiten Friesland komen vinden de taal nieuwsgierig en proberen aan de ontbijttafel de Friese woorden uit te spreken die op de placemats afgedrukt staan. “

Met de workshop Gastfrij Frysk wil de Afûk ondernemers praktische tips geven om de Friese identiteit in te zetten in het eigen bedrijf. Met de ondernemers wordt nagedacht over wat de streek bijzonder maakt, welke kenmerken aansluiten bij het bedrijf en hoe dat ingezet kan worden in de bedrijfsvoering. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de ondernemers zelf en hun netwerk, maar ook van voorbeelden uit binnen- en buitenland.

De workshop is geïnspireerd op een programma vanuit Wales. Onder de naam ‘Sense of place’ hebben sinds 2009 duizend ondernemers een programma gevolgd waarmee zij Wales als toeristische en zakelijke bestemming op de kaart hebben gezet.  Afûk stimuleert met de campagne Praat mar Frysk en de workshop Gastfrij Frysk het gebruik van de Friese taal bij bedrijven. Via Twitter, LinkedIn en e-mail kunnen bedrijven advies vragen over bijvoorbeeld het gebruik van Fries in de media en gebruik maken van de stemmenbank.

“We hebben niet voor niets gekozen voor de naam Gastfrij Frysk’, zegt Mirjam Vellinga. “Laat zien dat je verbonden bent met Friesland, maar geef je klanten wel de keuze om de taal te gebruiken waar zij zich het meest prettig bij voelen, of dat nu het Fries is, het Nederlands of een andere taal.”

Vergelijkbare berichten