Gemeente en Elkien werken samen aan toekomstwijk Het Eiland

Gemeente Súdwest-Fryslân en woningcorporatie Elkien gaan de wijk Het Eiland in Sneek toekomstbestendig maken. Daarvoor gaat Elkien 322 verouderde huizen slopen en nieuwe woningen bouwen die aan de huidige eisen voldoen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en inwoners en andere belangstellenden kunnen hier hun reactie op geven. In het voorjaar van volgend jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over het definitieve bestemmingsplan.

Extra sociale huurwoningen

Een unaniem aangenomen motie tijdens de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft geresulteerd in het toevoegen van maximaal 64 sociale huurwoningen, bovenop het bestaande aantal van 322 woningen. In het bestemmingsplan wordt ruimte geboden om dit aantal toe te voegen, mits er zorg wordt gedragen voor een goede parkeeroplossing.

Wethouder Michel Rietman is blij met de door de vorige gemeenteraad aangenomen motie: “We hebben een tekort aan sociale huurwoningen, niet alleen hier, maar landelijk. Het toevoegen van extra sociale huurwoningen is dan ook geen overbodige luxe. We gaan kijken hoe we deze ambitie, die de gemeenteraad met deze motie toen heeft uitgesproken, kunnen inbrengen in de plannen voor het Eiland.”

Wandelen en groen

Met deze ontwikkeling komt de toekomstbestendige wijk een stapje dichterbij. Iedereen mag daarom nu inspreken op het ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad neemt in het voorjaar van 2024 een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. In het plan staan afspraken voor het gebied, bijvoorbeeld waar plek is voor de woningen, straten en groen. Zo is er, volgens het ontwerpbestemmingsplan, meer ruimte voor parkeerplaatsen, wandelpaden en groen.

Ook zijn er plannen voor een warmtenet in de wijk. Daarmee kunnen de bewoners hun huizen duurzaam verwarmen. Met een warmtenet wordt de wijk nog toekomstbestendiger.

Eerste woningen halverwege 2024 gesloopt

De sloop van de eerste woningen verwacht de gemeente in de loop van het tweede kwartaal van volgend jaar. De bouw kan dan eind volgend jaar van start gaan. De oplevering van de eerste fase staat in het najaar van 2025 gepland.

Vergelijkbare berichten