Voormalig pand Bo-Rent wordt gesloopt: woningen vormen straks visitekaartje voor Sneek

Na jaren van plannen en voorbereidingen maakt het gebied bij de watertoren in Sneek ruimte voor een nieuw en aantrekkelijk woningbouwproject. Gisteren maakte wethouder Michel Rietman eigenhandig een start met de sloop van het oude Bo-Rent gebouw. In het gebied komen woningen die recht doen aan de uitstraling van de binnenstad van Sneek.

Het voormalige pand van Bo-Rent, dat al meer dan tien jaar leegstaat, heeft in de loop van de jaren zijn glans verloren en vormt een doorn in het oog van veel bewoners. De sloop vormt een belangrijke stap in de ambitie van gemeente Súdwest-Fryslân om de stad mooier en leefbaarder te maken. Wethouder Michel Rietman spreekt zijn enthousiasme uit: “Het is hoog tijd dat we aan de slag gaan met de verpauperde panden die afbreuk doen aan de sfeer en het karakter van de stad. We willen op de vervallen plekken ruimte maken voor mensen die zo hard op zoek zijn naar een woning.” De sloop neemt enkele weken in beslag.

Ruimte voor woningbouw

In het gebied wordt ruimte gemaakt voor circa 40 appartementen en 10 rijwoningen. Met deze plannen wordt niet alleen het woningaanbod in Sneek uitgebreid, maar krijgt de stad ook een visitekaartje dat bijdraagt aan de uitstraling en levendigheid van Sneek.

Na de zomer wordt het gebied verder bouwrijp gemaakt. Voor de bouw van de woningen zoekt de gemeente nog een partij die het project gaat uitvoeren. Hiervoor wordt binnenkort een tenderprocedure gestart. Geïnteresseerde bouwbedrijven en projectontwikkelaars krijgen de kans om bij te dragen aan de uitvoering van dit veelbelovende project. De gemeente publiceert hiervoor binnenkort de informatie op de website. De woningen zouden in 2025 gebouwd kunnen worden.

Oproep aan pandeigenaren

De transformatie van het IJlsterplein is een voorbeeld van het upgraden van vervallen panden en locaties in de stad tot locaties die het stadsaanzicht verbeteren. Bovendien draagt dit project op deze manier bij aan de woningbouwopgave in Súdwest-Fryslân. In Sneek staan meer panden leeg en de gemeente doet daarom een oproep aan alle pandeigenaren: “We roepen pandeigenaren op om samen met ons de vervallen panden op te knappen en zo te werken aan een stad waar iedereen trots op is. Samen kunnen we Sneek nog mooier maken”, benadrukt Rietman.

Vergelijkbare berichten