Gemeente steunt plan monumentale knechtenwoningen Zeilschool Het Molenhuis Woudsend

Aanvankelijk waren er plannen om de knechtenwoningen te slopen. Door het verkrijgen van de monumentale status kon dat plan, ondanks de reeds verkregen sloopvergunning, de prullenbak in. Daarmee leek het project terug bij af. Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling: ‘Het is een roerig traject geweest, maar we zijn blijven praten. Dat siert de eigenaar. Nu kunnen we samen concluderen dat er een prachtig plan ligt waar alle partijen blij mee zijn. Het is een mooi voorbeeld van een goede discussie die leidt tot een goed voorstel. En dat verdient deze mooie plek in Woudsend, ook gezien de economische belangen en de belangrijke functie van de zeilschool in Súdwest-Fryslân.’

Transparante gevel geeft doorkijk op originele buitenmuur

Dat er iets moest gebeuren, was wel duidelijk. Het Jelleshuis, het verblijf van Zeilschool Het Molenhuis, is hard toe aan modernisering. Het nieuwe plan omvat een moderne, maar passende aanbouw aan de waterkant van de knechtenwoningen. In het ontwerp is rekening gehouden met het aanzicht. Zo geeft de transparante gevel een doorkijk op de originele buitenmuur van de knechtenwoningen.

Eigenaar Jeroen Wolthuis is blij met het plan en het besluit van de gemeente om medewerking te verlenen: “Als trotse eigenaar van het Molenhuiscomplex ben ik enorm blij dat er na drie jaar een mooie consensus op tafel ligt. Hiermee kunnen we behouden wat ons zo dierbaar is en tegelijkertijd de gebouwen toekomstbestendig maken. De zeilschool, die al meer dan een halve eeuw op deze plek is gevestigd, gaat hierdoor op een duurzame manier de komende decennia tegemoet.”

Gemeente gaat niet mee in advies welstandscommissie

Overigens kon het plan nog niet de volledige goedkeuring van de welstands- en monumentencommissie ontvangen. De welstandscommissie is van mening dat de aanbouw nog iets verder opgeschoven moet worden, waardoor de knechtenwoningen beter zichtbaar zouden zijn. ‘Opschuiven van de aanbouw gaat in onze ogen niet een dermate groot verschil maken in aanzicht, dat we hierin mee gaan met de welstandcommissie. Gelet op waar we vandaan komen, ligt er nu een mooi plan dat voldoet aan de wensen van zowel gemeente als initiatiefnemer,’ legt wethouder Bauke Dam uit.

Alle belangen zorgvuldig afgewogen

De gemeente heeft niet alleen gekeken naar het behoud van het monument maar alle belangen zorgvuldig afgewogen. De officiële vergunningsaanvraag is nog niet ingediend. Met het principebesluit van het college van Súdwest-Fryslân kan de initiatiefnemer wel rekenen op steun vanuit de gemeente voor de voorgestelde plannen.

foto: Jeroen Wolthuis

Vergelijkbare berichten