Honderdste project Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân

Op een dag ergens in 2025 schudt de Noardlike Fryske Wâlden op haar oeroude grondvesten. Want dan is de grand finale van ‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’, een project waarin mens, identiteit en cultuur wordt gevierd en waaraan iedereen mag meedoen. Op een dag in mei 2023 vond er al een klein feestje plaats: dit is het honderdste project dat subsidie heeft gekregen van de Versnellingsagenda Regiodeal Noordoost-Fryslân.

‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ is een initiatief van De Muzykpleats van Atsje Lettinga en de Muzykmakker van Sander Stienstra. Beide bedrijven zijn gevestigd in Paviljoen MeM bij Buitenpost, een broedplaats van cultuur.

Identiteit en verhalen

Atsje en Sander willen, na een pittige coronatijd, ook anderen helpen zich weer veerkrachtig te voelen. Atsje: “Als je weet waar je vandaan komt, sta je sterker in het leven. Onze identiteit komt voort uit het gebied waarin we wonen: de Noardlike Fryske Wâlden. We zijn verbonden aan de verhalen die hier leven. Cultuur is een prachtige manier om verhalen en mensen samen te brengen.”

Wat heeft dat nu te maken met de Regiodeal? Alles. Want deze verhalen zijn interessant voor alle inwoners van de Wâlden én voor mensen die de regio bezoeken. En dus heeft het project 115.500 euro gekregen, een deel van het benodigde budget om verdeeld over drie jaar een drietrapsraket aan cultuur voort te brengen: minstens zestien verhalen, daaruit voortkomend acht voorstellingen en uiteindelijk: een grand finale die alle vormen kan aannemen die je je kunt voorstellen als mensen gaan zingen, musiceren, schrijven, schilderen en wat al niet meer.

Vertrouwen

Er staat nog niet veel vast. Er zijn maar weinig kaders, behalve die waaraan de subsidieaanvraag moest voldoen. Toch hebben de betrokkenen een rotsvast vertrouwen dat het de regio vanuit haar onderbuik zal laten borrelen, dat een uitbarsting van cultuur zijn weg zal vinden naar de harten van inwoners en bezoekers.

Ben Jansen en Jan Haakma zijn programma-adviseurs bij Qop: “Wij hebben ook dat vertrouwen. Qop helpt partijen om met projecten te komen die de regionale economie stimuleren. Gezamenlijk bouwen alle projecten samen aan een blijvend ecosysteem in de regio. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, kijken wij of een projectidee past bij de doelen van de Versnellingsagenda. Het project van Atsje en Sander is hier een mooi voorbeeld van. We verwachten er veel van en blijven zeker betrokken.”

Waardevolle aanbevelingen

Regiomarketeer Elizabeth Pilat hielp Atsje en Sander bij het uitschrijven en indienen van de subsidieaanvraag. “Ik ben bevriend met Atsje en begrijp goed wat ze wil bereiken. Ben en Jan van Qop hebben Atsje en Sander vleugels gegeven, door hun vertrouwen uit te spreken. Zij gaven bovendien de waardevolle tip om aanbevelingen te vragen aan partijen waarmee ze eerder hebben samengewerkt. Onder andere Arcadia, Afûk en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben dat gedaan. Dat zegt wel iets!”

Boppeslach voor toerisme

Het project heeft een begroting van 420.000 euro, er moet nog meer dan drie ton ‘uit de markt’ komen. Elizabeth: “Er zijn al zoveel partijen die dit project onderschrijven en geïnteresseerd zijn: dat komt goed. Atsje en Sander nemen de culturele uitwerking op zich, ik stort mij op de marketing en het betrekken van toeristische ondernemers uit deze regio. De energie en dynamiek die culturele projecten teweegbrengen, daar plukken zulke ondernemers nog jaren de vruchten van. Dat weten we van vorige projecten. Dit wordt een boppeslach!”

Project 101, 102, 103…

Ben en Jan: “Dit bijzondere project is het honderdste dat subsidie toegekend heeft gekregen: er kunnen er nog veel meer bij. Kijk op www.qop.nl en neem contact met ons op.”

Vergelijkbare berichten