Planbureau Fryslân: ‘Samen impact Regiodeal Noordoost-Fryslân vergroten’

De Regiodeal Noordoost-Fryslân loopt van 2020 tot en met 2025. Voor het behalen van de doelstellingen in deze periode is de Versnellingsagenda opgesteld. De vijf jaren zijn nog niet voorbij en de subsidie is nog niet op. Maar de monitoring van de voortgang door Planbureau Fryslân levert tussentijdse rapportages op waarin de effecten van de Regiodeal al zichtbaar worden én duidelijk wordt waar nog meer op ingezet kan worden.

Wouter Marchand, senior onderzoeker bij Planbureau Fryslân: “Wij willen de beleids- en bestuurskracht van Fryslân versterken. Dat doen we ook voor deze regio. We kijken op een brede manier naar de effecten van de Regiodeal: de regio moet kunnen leren van het traject en tijdens de looptijd de vrijheid hebben om zaken aan te passen. Het gaat erom dat het programma werkt en impact heeft op mensen en bedrijven in de regio.”

Brede welvaart

Marjan van der Feen, programmadirecteur bij Qop – Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân: “De manier waarop we tegen zaken aankijken verandert inderdaad. Toen we in 2017/2018 de Versnellingsagenda opstelden, was werkgelegenheid verbeteren een belangrijk doel. Nu zijn we bezig met zorgen dat er genoeg mensen zijn voor het werk dat er is én bedrijven behouden, ook vanwege de leefbaarheid in de dorpen. We zijn steeds breder gaan kijken.”
Dit is een landelijke ontwikkeling: Regiodeals worden tegenwoordig gebaseerd op de Monitor Brede Welvaart van het CBS. Met behulp van Planbureau Fryslân is ook de Noordoost-Friese Versnellingsagenda herschreven. Van der Feen: “Wouter is projectleider bij de lerende evaluatie van verschillende Regiodeals en bij het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. We zijn blij dat wij hier ook bij betrokken zijn: als Regiodeals onderling kunnen we veel van elkaar leren.”

Lange termijneffecten

Wouter Marchand is daarnaast betrokken bij de legacy-bijeenkomsten die Marjan van der Feen organiseert naast de reguliere vergaderdagen waarop subsidieaanvragen worden beoordeeld. De leden van de Regioboard kunnen tijdens deze bijeenkomsten uitzoomen en naar het grote geheel kijken. Marchand: “Tijdens deze bijeenkomsten kan de Regioboard uitzoomen en naar het grote geheel kijken. Als Planbureau dagen we bestuurders en beleidsmakers uit om naar de lange termijn te kijken: welk effecten hebben besluiten die zij nemen over tien jaar? De Regiodeal leent zich hier goed voor. Onze tussenevaluatie gaat ook over hoe we de tijd die er nog rest, het beste kunnen benutten. Zodat zoveel mogelijk impact wordt gemaakt aan de hand van de programmalijnen.” Van der Feen: “Als een aantal speerpunten al goed bediend zijn, is het zaak om vol te gaan voor de speerpunten die nog open staan. Alle 114 projecten die nu lopen, voegen daadwerkelijk iets toe. Dat is de bedoeling.”

Langer contact, beter resultaat
Planbureau Fryslân volgt ook elk jaar een aantal projecten uit een programmalijn. Marchand: “We spreken met zowel projectorganisaties als met andere betrokkenen. We leerden hiervan dat als Qop – de aanjagers van de Versnellingsagenda – de projecten langer begeleidt, deze een beter resultaat hebben.” Van der Feen: “Dat was voor ons goed om te horen, dat pakken we nu gerichter op. Zo nodigen we per businesscase alle projecten uit, zodat we kunnen bespreken waar zij tegenaan lopen, hoe ze het traject ervaren en of er nieuwe ideeën zijn.”
Van der Feen besluit: “We zijn blij dat wat in onze regio gebeurt dankzij de Regiodeal, door het Planbureau wordt gemonitord. Daardoor maken we nu samen een mooie ontwikkeling door.” Marchand: “Wij houden met onze rapportages een vinger aan de pols. De impact van de Regiodeal wordt steeds duidelijker, dat is mooi om te zien.”

Vergelijkbare berichten