HRM-Friesland: ‘In deze krappe arbeidsmarkt kun je maar beter de best georganiseerde werkgever zijn!’

Een krappe arbeidsmarkt, verzuimvraagstukken en werknemers die hogere eisen stellen aan hun arbeidsvoorwaarden. Reden voor steeds meer werkgevers om hun HR-zaken goed en professioneel te regelen. Mark Ley, directeur van HRM-Friesland: “De wereld verandert zo snel, als werkgever doe je het HR-werk er niet meer eventjes bij.” 

“HR-werk verveelt nooit. Zeker niet in deze arbeidsmarkt. Maar elke economie heeft zijn eigen vraagstukken”, relativeert Mark Ley, sinds 2006 directeur van HRM-Friesland. “Toen mijn vader in 1988 met specialistisch HR-werk begon, speelden er hele andere zaken dan nu. En over tien jaar ziet de markt er ongetwijfeld weer anders uit. Grote uitdaging is om mee te bewegen en klanten hierin te ondersteunen.”

Zorg voor goede loonverhoudingen

Zo krijgt HRM-Friesland momenteel veel vragen over de loondruk die is ontstaan door inflatie én personeelsschaarste. Ley: “Binnen cao’s zie je dat aan de onderkant van het loongebouw de laagste lonen harder stijgen dan de maximumlonen. Hierdoor komen lonen dichter bij elkaar te liggen. Vroeger verdiende een hbo-er standaard meer dan een mbo-er, nu stijgen mbo-ers harder in loon. Als HRM-adviesbureau krijgen we daarom volop vragen om goede loonverhoudingen te ontwikkelen, om zo loondiscussies te voorkomen.”

Aantrekkelijk blijven als werkgever

Een andere trend is dat medewerkers hogere eisen stellen aan werkgevers. Ley: “In deze krappe arbeidsmarkt zijn medewerkers snel weg als ze ergens anders meer kunnen verdienen, een betere werksfeer vinden en ook nog twee dagen thuis kunnen werken. Het is de kunst om aantrekkelijk te blijven en concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden. Wij adviseren werkgevers over loon, type arbeidsovereenkomst, maar ook over flexibel omgaan met arbeid en hybride werken. Kortom: een aantrekkelijke werkgever worden.”

Wanneer je niet het hoogste loon kúnt bieden

Dit betekent overigens niet dat je – wanneer je niet het hoogste loon kunt bieden –automatisch op achterstand staat. Ley: “Je kunt dan nog wél degene zijn die het beste georganiseerd is en z’n arbeidsvoorwaarden goed voor elkaar heeft. Dit begint bij een eigentijds voorwaardenpakket waarin je naast loon andere interessante voorwaarden biedt. Een modern, geautomatiseerd HR-proces waarin werknemers zelf hun zaken kunnen regelen, is eveneens van belang. Ook hierin zien wij een groeiende vraag.”

Totaalpakket

En in die combinatie ligt de kracht van HRM-Friesland. Ley: “We horen van nieuwe klanten dat ze voorheen wel vijf verschillende partijen hadden voor hun HR-zaken. Wij verbinden juist alle processen en bieden klanten hiermee één loket voor al hun vragen (zie kader, red.). Dit helpt niet alleen om alle HR-taken goed en efficiënt op elkaar af te stemmen. Het voorkomt ook dat je achter de feiten aan blijft lopen en in deze werknemersmarkt de boot mist.”

Vergelijkbare berichten