Irona Groeneveld nieuwe voorzitter van de FUMO

Het algemeen bestuur van de FUMO wees vandaag Irona Groeneveld aan als voorzitter van de FUMO. Zij volgt Anko Postma op die na drie jaar is teruggetreden als voorzitter en inmiddels burgemeester van Tubbergen is. Irona Groeneveld is wethouder in de gemeente De Fryske Marren en lid van het dagelijks bestuur van de FUMO: ‘Ik ben blij dat ik de functie die ik al interim invulde nu vaste vorm kan geven. En zo mijn bijdrage kan leveren aan de missie om de omgeving schoon en veilig te houden en om deze mooie organisatie verder te helpen.’

Nieuwe leden dagelijks bestuur

Met het overdragen van het voorzitterschap treedt Anko Postma ook terug als lid van het dagelijks bestuur van de FUMO. Daarom heeft het algemeen bestuur Michiel Schrier aangewezen als nieuwste lid. Schrier is burgemeester van de gemeente Vlieland.

Klaas Fokkinga was niet opnieuw verkiesbaar voor de provinciale verkiezingen. Dit betekent automatisch dat iemand anders van het huidige college van Gedeputeerde Staten zijn plaats in het dagelijks bestuur van de FUMO inneemt. Sinds vandaag is dat gedeputeerde Eke Folkerts.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en zorgt voor de uitvoering van de besluiten. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het personeel en de organisatie. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden van het algemeen bestuur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit bestuurders van de achttien Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers. Het neemt besluiten over de financiën, de begroting en de jaarstukken. Verder stelt het algemeen bestuur vast wat de financiële bijdrage van de deelnemers is.

Omgevingsdienst van Fryslân

De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing), omgevingsdienst van Fryslân geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van de deelnemers.

Vergelijkbare berichten