Jager in bezit van verboden zeer giftig bestrijdingsmiddel

Tijdens een avondsurveillance in Smallingerland kwamen ‘groene boa’s’ van de FUMO een jager tegen. De man was in het bezit van een potje met daarin vermoedelijk een verboden bestrijdingsmiddel. Na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dit het verboden bestrijdingsmiddel ‘Aldicarb’ te zijn. Voor mens en dier zeer giftig.

De FUMO heeft tegen de jager proces-verbaal opgemaakt, omdat bezit van het middel strafbaar is. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens de strafmaat. De politie neemt eventuele maatregelen over de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten van deze jager.

Bestrijdingsmiddelen gebruiken om roofdieren en -vogels te doden

Het bezit van sommige bestrijdingsmiddelen is verboden. Helaas wordt het soms ook bewust gebruikt om onder andere roofdieren en -vogels opzettelijk te doden. Dit noem je roofvogelvervolging. Recent werd bij het Friese Weidum nog een dode zeearend aangetroffen. Na onderzoek bleek deze vogel te zijn vergiftigd. De Zeearend had gegeten van een met gif bewerkte meerkoet. De ‘groene boa’s’ van de FUMO zien vaker signalen van roofvogelvervolging.

Roofvogelvervolging is illegaal

Nederland kent een lange historie van illegale roofvogelvervolging. Hier worden verschillende manieren voor gebruikt; vergiftiging, afschot, vangen met klemmen, doorschieten van het nest of de nestbomen omzagen. Vergiftiging gebeurt vaak door met gif bewerkt jachtwild, pluimvee of bijvoorbeeld mollen neer te leggen. De roofvogels en -dieren eten dit vergiftigde aas, met een zeer pijnlijke dood tot gevolg.

Onderzoek en samenwerking

De ‘groene boa’s’ doen, samen met partners, onderzoek naar daders die zich bezighouden met de vervolging van beschermde diersoorten. Ook in deze zaak is expertise ingeschakeld van de Forensische Opsporing (FO) van Politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Groene boa’s

‘Groene boa’s’ (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de FUMO houden toezicht in (Natura-2000) natuurgebieden en controleren op de natuurwetgeving die vallen onder de Omgevingswet. Hier vallen ook controles van jachtgeweeractiviteiten onder.

Vergelijkbare berichten