Jetze Lont: ‘Wat wij willen is sociale cohesie creëren’

Op 3 juli 2023 gaat bij Lont uit Sint Annaparochie de vlag in top. Dit ter ere van het honderdjarig bestaan van het familiebedrijf. Ter ere van dit jubileum is het predicaat ‘Hofleverancier’ aangevraagd; een proces dat overigens niet geheel zonder slag of stoot verliep want het vergde een gedegen zoektocht om het bewijs daarvoor boven tafel te krijgen. Directeur Jetze Lont, die het bedrijf in 2014 van zijn vader overnam: “Ik dacht de benodigde documenten probleemloos uit de kluis op de zaak te kunnen vissen, maar daar bleek de historie niet verder te gaan dan 1970. Uiteindelijk slaagden mijn vader, Gerard Lont, en ik er bij Tresoar in om het koopcontract en de hypotheekakte uit de archieven te vissen.” Samen met Ondernemend Friesland doken directieleden Jetze Lont en Gerard van der Duim in de historie van de jubilaris.

Kun je op zeven-mijls-laarzen een beknopt overzicht van de geschiedenis van Lont geven?

Jetze Lont: De zoektocht naar de bewuste papieren bleek achteraf een hele waardevolle, want er kwam een schat aan informatie boven water over overgrootvader Arjen Lont, de oprichter en eerste generatie van het bedrijf. Die leerde het vak bij een bedrijf in Westhoek en had als 16-jarige wees het lef om het bedrijf als ‘broekje’ over te nemen op 2 juli 1923 na het overlijden van zijn baas Marten Smidt. Lont groeide uit van een klein timmerbedrijfje tot een breed georiënteerd bouwbedrijf met honderd man personeel en overleefde in de vier generaties Lont diverse crises. Dat zit hem waarschijnlijk in ons DNA; scherp aan de wind als het economisch wat tegenzit en voor de wind als het weer goed gaat. Ik had aanvankelijk helemaal niet het plan om ‘Hofleverancier’ te worden, maar werd door Commissaris van de Koningin Arno Brok overgehaald om het wel te doen.

Directielid Gerard van der Duim; wat is jouw rol binnen Lont?

Gerard van der Duim: Ik kende het bedrijf al sinds ik in 2006 in de bouw belandde. In februari 2017 kwam ik als commercieel manager bij Lont binnen en niet veel later werd ik lid van de directie. Kenmerkend voor Lont is dat bouwen meer voor ons betekent dan van een stapel stenen een huis maken. Ons streven is om al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling te worden betrokken om de hele leefomgeving en het welzijn van de toekomstige bewoners daarin mee te nemen. In 2017 – en daar zijn we best trots op – hebben wij een omgevingspsycholoog in de arm genomen, omdat wij bij veel projecten mogelijkheden zagen om de leefomstandigheden te verbeteren, vereenzaming te voorkomen, milieu en natuur bij projecten te betrekken (zie ook kader, red.). Kortom, sociale cohesie creëren, want tenslotte bouwen wij niet voor vijf of tien, maar voor 50 jaar of meer.

Even hardop dromen; waar staan jullie over 25 jaar?

Jetze Lont: Wat ons onderscheidend maakt is de manier waarop wij in het leven staan. De klantgerichtheid van Lont – wat maakt de klant gelukkig – en transparantie zijn hele belangrijke kenmerken.

Gerard van der Duim vult aan: De manier waarop wij de leefomgeving en welzijn in onze projecten integreren, sluit naadloos aan bij de tijdsgeest. Dat kost niks, maar je moet er wel heel goed en in een vroegtijdig stadium over nadenken met alle partners in de keten. We streven geen ongebreidelde groei na, maar hebben mooi en breed pakket aan diensten in portefeuille zoals woningbouw, utiliteitsbouw, restauratie van bestaande panden, agrarische bouw en ‘design en build’. Hierdoor spreiden wij risico en dat geeft ons ruimte om te manoeuvreren, ook in tijden dat de economie er wat minder voorstaat.  Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen dat de vlag over honderd jaar opnieuw in top kan, maar dan bij ‘Hofleverancier Lont’.

Vergelijkbare berichten