JOUS architecten: Een gezonde balans tussen creativiteit en zakelijkheid

JOUS architecten vierde september dit jaar haar vijfjarig jubileum. Het architectenbureau in Joure groeide de afgelopen jaren zowel als team als in orderportefeuille en omzet. Hoog tijd voor eigenaar Harm Tigchelaar om OF bij te praten over groei van het team en de duurzame projecten die onlangs de tekentafel van JOUS architecten verlieten. “We horen vaak van opdrachtgevers dat we onderscheidend zijn in onze duurzame visie circulair bouwen.”

“Ons vijfjarig jubileum hebben we op 3 september feestelijk gevierd”, zegt eigenaar Harm Tigchelaar enthousiast. “Een jaar eerder ging mijn compagnon Durk Bouma met pensioen en sindsdien ben ik alleen de eigenaar van JOUS architecten. Ons team is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een club van acht betrokken collega’s, Tjitte Kootje doet sinds enige tijd het bureaumanagement en de projectleiding. Het team wat er staat en wat er geweest is, maakt JOUS architecten tot wat het nu is: een onafhankelijk architectenbureau dat werkt volgens de kernwaarden ‘Scheppend’, ‘Samen’ en ‘Solide’. Deze waarden passen wij toe op al onze projecten en op de onderlinge verhouding met collega’s en opdrachtgevers.

We voelen ons verantwoordelijk voor toekomstige generaties en daarom ontwerpen we gebouwen van biobased materialen, zoals bijvoorbeeld hout, leem en vlas. Ook kijken we steeds meer naar het hergebruiken van materialen, hierbij kun je denken aan ‘pretty plastics’, dit zijn gerecyclede kunststoffen welke we toepassen op de buitengevel van een te renoveren brandweerkazerne. Vanuit onze visie en ontwerphouding willen we ons richten op de ontwikkeling van klimaatbewuste gebouwen. Recentelijk hebben we in Friesland onder andere de circulair gebouwde brandweerkazerne in Harlingen ontworpen en de nieuwe onderwijsvleugel van het Gomarus College in Leeuwarden.”

Om verbinding te houden met de jongere generaties investeert JOUS architecten veel in het begeleiden van stagiaires van onder andere Firda, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Windesheim. “Daarnaast geven wij leerlingen van Plein Joure bijvoorbeeld ook graag een kijkje in onze keuken”, licht Harm toe. “We nemen ze mee in ons vak en zorgen op deze wijze voor een stukje bewustwording en ontplooiing bij jongeren. Dit alles voor het grote doel: de aarde goed achterlaten voor volgende generaties. De kunst hierbij is om complexe materie van ons vak zo eenvoudig mogelijk te presenteren.”

Kwaliteit in proces en project

JOUS architecten groeide niet alleen in het aantal mensen, orderportefeuille en omzet, maar maakte ook een flinke slag in het professionaliseren van het bedrijf, zowel financieel als procesmatig. “Onze boekhouding hebben we bijvoorbeeld geprofessionaliseerd”, legt Harm uit. “Ook voeren we op structurele basis gesprekken met onze accountant. Daarnaast is ons kantoor op een maatschappelijk verantwoorde manier met hergebruikte materialen verbouwd. En wat onze opdrachtgevers betreft: hierbij merken we steeds meer dat we elkaar vinden in onze gedeelde waarden. Wij kunnen wel ambities hebben om zo duurzaam en circulair mogelijk te ontwerpen, maar opdrachtgevers moeten dat ook maar willen. Ervaren zij ons als solide?  Vinden ze dat bij ons de kwaliteit in proces en project de boventoon voert? Onze focus op ondernemerschap is echt verstevigd door genoemde ontwikkelingen en we hebben zo een gezonde balans tussen creativiteit en zakelijkheid gevonden.”

Bouw verandert

Waar JOUS architecten over vijf jaar staat valt lastig te voorspellen. Of zoals Tjitte Kootje zegt: “We zetten geen stip op de horizon.” “De bouw verandert razendsnel, dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt”, zegt Harm tot slot. “Corona, stijgende prijzen, technieken die veranderen, daar moet je op anticiperen en dat doen we. Bijvoorbeeld door dynamisch om te gaan met veranderingen, en te proberen om de ontwikkelingen in de maatschappij een stap voor te zijn. En ook al zijn we bescheiden, we hebben met ons team al veel bereikt.”  

http://www.jous.nl

Vergelijkbare berichten