Lezing: ‘Er is leven na groei’ met spreker Matthias Olthaar

In Nederland, een land dat welvaart kent en waar consumeren de norm lijkt, komt er een tegendraads geluid: ‘Er is leven na groei.’ De Friese Milieu Federatie (FMF) organiseert op maandag 27 november 2023 een inspirerende GroenLunch in Fizz Leeuwarden – Eat, Meet, Drinks & events, die in het teken staat van Circulaire Samenleving. De manier waarop we nu met spullen omgaan put onze planeet uit. Matthias Olthaar vertelt tijdens de lezing hoe minder consumeren juist kan leiden tot meer kwaliteit van leven. Het nú tijd om het tij te keren, voor onszelf en om de klimaatverandering tegen te gaan.

We leven in een economie die gericht is op meer, nieuwer, groter, mooier. Maar levert dit ons eigenlijk wel winst op? Het antwoord is nee. We moeten stoppen met deze waanzin, maar hoeven daarbij niet in te leveren op de kwaliteit van leven. Matthias Olthaar, Lector Green Economics & Process Optimization bij NHL Stenden University of Applied Sciences: “Het is geen verhaal van minder, noodzaak of moraal. Het is ook een verhaal van onuitputtelijke vreugdebronnen. In andere woorden: in een postgroei tijdperk komt er meer tijd en ruimte voor de dingen die er echt toe doen in het leven. Zo is er in een postgroei tijdperk meer ruimte voor ontmoeting, meer tijd voor aandacht, minder eenzaamheid, betere gezondheid en meer tijd.”

Matthias Olthaar Lector Green Economics & Process Optimization en columnist

Matthias Olthaar pleit voor een duurzame toekomst. Hij deelt zijn inzichten tijdens openbare colleges en lezingen om mensen bewust te maken van belangrijke mondiale kwesties zoals klimaatverandering, stijgende zeespiegel en migratie. Hij benadrukt feiten over ons consumptiegedrag en laat kansen zien om ons leven en onze economie duurzamer te maken. Ook is Matthias medeoprichter van Just Enough en medeauteur van het boek ‘Er is leven na groei’. Hij staat volledig achter de post-groeibeweging. Tijdens deze GroenLunch zal hij niet alleen verkennen hoe we samen kunnen bijdragen aan een economie en samenleving die zowel ecologisch als sociaal rechtvaardig zijn, maar ook welke nieuwe bronnen van vreugde daardoor worden aangeboord.

Postgroei Nederland

Postgroei Nederland staat voor een duurzame benadering van samenleving en economie, afwijkend van de traditionele focus op eindeloze economische groei. Het richt zich op ecologische duurzaamheid en welzijn, niet uitsluitend op het vergroten van het bruto binnenlands product (BBP). “Het postgroei verhaal gaat enerzijds over beleid. Wet- en regelgeving waar we de overheid voor nodig hebben. Maar het gaat ook om wat wij nu al, vandaag, kunnen doen om het postgroei denken in de praktijk dichterbij te brengen”, vertelt Matthias. Hij voegt hieraan toe: “We kunnen nog steeds welvarend zijn in een postgroei economie. Hooguit kopen we wat minder vaak spullen. Bijvoorbeeld omdat we 8 jaar met onze smartphone doen in plaats van 2,5 jaar. Dat verhaal van minder, wordt dan al snel een verhaal van meer. Kwaliteit is het sleutelwoord. Met hogere kwaliteit producten die lang meegaan en gedeeld kunnen worden krijgen we meer kwaliteit van leven.” Matthias deelt inzichten over hoe we een vervullend leven kunnen leiden binnen de grenzen van onze planeet, met aandacht voor anderen én onszelf.

GroenLunch bijwonen

Benieuwd naar het verhaal van Matthias Olthaar? De GroenLunch is gratis toegankelijk, maar aanmelding vooraf is vereist. Kom op maandag 27 november 2023 om 11.30 uur naar Fizz Leeuwarden – Eat, Meet, Drinks & Events en ontdek meer over een duurzamere toekomst vol kansen!

Aanmelden kan hier: https://www.fmf.frl/nieuws/27-november-groenlunch-er-is-leven-na-groei/

Vergelijkbare berichten