Miljoenen subsidie voor centrum Heerenveen betekent door met de plannen voor het centrum

Gemeente Heerenveen heeft akkoord gekregen op de aanvraag voor een subsidie ‘Impuls Winkelgebieden’ van ruim 4 miljoen. Wethouder Jaap van Veen: “In september vorig werd ons subsidieverzoek voor een vitaal centrum nog afgewezen. Er is daarna keihard gewerkt om de aanvraag op onderdelen te verbeteren en met succes! We zijn ontzettend blij dat de subsidie nu wel is toegekend, zodat we verder kunnen met de uitvoering van onze centrumplannen.”

‘Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleren dat gemeenten binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis.’

Ook voor Heerenveen moet het winkelgebied aantrekkelijk zijn – en blijven – voor zowel bewoners als bezoekers. Dit bereiken we door sámen met ondernemers, inwoners en investeerders goede plannen te maken.

Deze subsidie kan ook ingezet worden om meer plannen en ideeën die vanuit de G1000 en G20 gekomen zijn te realiseren.

Ontwikkelingen rondom het Burgemeester Kuperusplein

Naast het bouwen van de woontoren door WoonFriesland met 92 wooneenheden in de sociale sector wordt er onder het plein een parkeergarage gerealiseerd. Door parkeren onder de grond ontstaat er ruimte voor meer groen op het plein. Meer groen, ruimte voor bankjes en een goede fietsenstalling; allemaal punten die uit het G1000-proces gekomen zijn, voor een sfeervol en gastvrij centrum.

Wonen en winkelen

Wonen in het centrum geeft meer levendigheid. Als de Albert Heijn verhuist naar het BK-plein komen er betere routes voor de bevoorrading. Plus dat er meer ruimte komt voor groen op de andere pleinen.

Vergelijkbare berichten