Nieuwe banen door investering in technische praktijkopleidingen

Specifieke vakkennis

Polem is al ruim 40 jaar marktleider op het gebied van polyester silo’s en tanks. De productie van zowel de silo en tank als de accessoires verzorgt Polem in eigen beheer. De opleiding die werknemers nodig hebben, wordt niet in Nederland aangeboden waardoor werknemers uit het buitenland werden aangetrokken. Via Pastiel zijn drie werknemers diverse opleidingstrajecten gestart en volgden ze intern bij Polem een training. Hiermee is een start gemaakt om op een vernieuwende manier banen te creëren in Fryslân. Zoals een van de deelnemers zegt: ‘Het is een ambacht, je kunt dit vak niet op school leren. Je kunt het alleen leren door te kijken en te doen,’ geeft Elroy aan (één van de drie mannen die een contract heeft gekregen).

En dat is exact wat ze hebben gedaan. Meelopen, kijken, zelf ervaren en leren. Een pittige en soms onzekere periode, maar niet zonder succes. De inzet en kwaliteiten werden gezien en beloond. Alle drie hebben ze per 1 augustus 2014 een half jaar contract gekregen, die per 1 februari 2015 met een jaar wordt verlengd. De vanuit het provinciale investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân (WFF) geformuleerde afspraken waren gericht op een verlenging met minimaal een half jaar.

Nieuwe banen

Investeren in praktische technische opleidingen, die zijn afgestemd op de vraag van de werkgever, creëert banen op diverse niveaus. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door WFF. Met dit programma doet de provincie Fryslân een extra investering van in totaal € 300 miljoen in de mienskip. Hiermee wil de provincie Fryslân op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat het om economische structuurversterking. Met het project Pastiel Werkt! ondersteunt WFF werkzoekenden bij het ontwikkelen van vakvaardigheden waardoor zij snel bij bedrijven kunnen worden ingezet. De regeling richt zich vooral op het invullen van niet vervulbare vacatures door gerichte her- of bijscholing en begeleiding.

Een groot deel van de opleidingsinspanningen ligt bij de werkgever zelf. Hierdoor is een tegemoetkoming in de scholingskosten en een loonkosten subsidie tijdens de 1e maanden van het dienstverband gerechtvaardigd. Alle beschikbaar gestelde trajecten zijn al binnen korte tijd vervuld, wat inhoudt dat 32 kandidaten een opleiding en een half jaar contract krijgen, met de intentie om minimaal nog een half jaar te verlengen.

Naast Polem is Pastiel o.a. bezig met een ander technisch bedrijf om de productie terug te halen van Azië naar Nederland. Pastiel werkt zo veel mogelijk samen met de ROC’s en met Friese opleiders om de samenwerking met het bedrijfsleven te vergroten.

Delen via

Vergelijkbare berichten