Onderwijs en bedrijfsleven in Heerenveen komen samen bij Het Knooppunt

Formele kartrekkers zijn Alex van Dalen en Wilko Jan Aardema van de Ondernemerskring én Frank van Hout, bestuurder bij Friesland College en Hans Wildeboer, bestuurder van Bornego College en OSG Sevenwolden. Zij werken samen met meer mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven. “Morgen!”, antwoordt Wilko Jan Aardema op de vraag wanneer ze los willen met het project. “We willen zo snel mogelijk van start gaan. Maar we moeten nog een aantal formaliteiten in orde maken. Ondertussen zijn we druk bezig met de locatie: we zitten straks aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen.” Knooppunt wil ondernemers en jongeren én leraren dichter bij elkaar brengen. Door ze in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor het regionale bedrijfsleven, blijven de knappe koppen en de harde werkers in de regio of vinden jongeren gewoon de baan die het beste bij hen past. “In zorg en onderwijs zijn bijvoorbeeld enorme personeelstekorten. Bij Knooppunt kunnen we de leerlingen deze sectoren laten ontdekken en ze bewust maken van de vraag naar nieuwe mensen in die sectoren”, legt Frank van Hout uit. Bovendien willen ze voorkomen dat er gaten ontstaan. “Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel; ondernemers kunnen docenten en jongeren daarover informeren. Anderzijds kunnen docenten de ontwikkelingen in het onderwijs presenteren.”

Centrale ontmoetingsplaats

In Friesland zijn er al vergelijkbare projecten, denk aan De Kanselarij in Leeuwarden of KEI Noordoost-Friesland. Van Dalen: “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, we zoeken juist de samenwerking en willen een groot netwerk opbouwen. Zodat we bijvoorbeeld een kind uit Heerenveen dat in scheepsbouw is geïnteresseerd via het netwerk in Sneek terecht kan komen.” Bij Knooppunt ontmoeten jongeren, ondernemers en docenten elkaar om vervolgens te versterken. In de ene ruimte vindt een gastcollege van een ondernemer plaats, in de ruimte daarnaast voeren leerling, docent en bedrijfscoach een loopbaangesprek. De jongeren doen ook iets terug en maken opdrachten voor de bedrijven of gaan er op stage. “Met Knooppunt willen we de instroom van toekomstige medewerkers bevorderen, kwaliteit van onderwijs verder verbeteren en contact met het bedrijfsleven versterken door een centrale ontmoetingsplaats te zijn. Gaandeweg zullen we ontdekken wat werkt. We willen mensen ook zelf invulling laten geven, zodat iedereen de ruimte krijgt om mee te doen, zonder de vastgestelde kaders uit het oog te verliezen.”

Handvat

Aardema sluit af: “Ook de gemeente wil participeren, waardoor we in de toekomst een handvat kunnen zijn voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, door hen te begeleiden naar werk of opleiding. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin om van start te gaan en geloven erin dat Het Knooppunt een succes wordt!”

Vergelijkbare berichten