Regioboard Noordoost-Friesland: ‘Voor het gemeenschappelijk belang’

Wat doet dit Regioboard eigenlijk? We gingen aan tafel met twee leden: Bert Spijksma, directeur SMI groep en Marcella Ensel-Boonstra, mededirecteur Ensel Staalkonstrukties. Ook Marjan van der Feen schoof aan: zij is programmadirecteur bij Qop en secretaris van de Regioboard.

Marjan: “Er zitten negen mensen in de Regioboard: drie vanuit het onderwijs, drie vanuit de overheid, drie ondernemers en een onafhankelijke voorzitter. Samen vertegenwoordigen zij de drie o’s, ook wel de triple-helix genoemd, in de regio.” Bert: “We beoordelen de subsidieaanvragen, een interessante rol. Maar ook het feit dat we met elkaar sparren en vanuit verschillende rollen bij elkaar zitten, is belangrijk. Dat samenspel zorgt ervoor dat we elkaar makkelijker weten te vinden.”
Marcella: “Bert en ik zijn beiden metaalondernemers, maar we hebben het grotere belang voor ogen. Als ondernemers zijn we lokaal betrokken en stimuleren we werkgelegenheid en leefbaarheid. Daarvoor hebben we, naast ondernemerschap, goed onderwijs nodig en een overheid die stimuleert en faciliteert.”

Techniekregio

Marjan: “Daarom is het goed dat we met elkaar discussiëren over projecten en zo innovatie aanzwengelen.” Bert: “Wij verkennen als ondernemers ook de behoefte aan mbo-techniekonderwijs: dat is er niet in de regio. Wij willen dat hier graag naartoe halen, omdat we staan te springen om vakmensen.” Marcella: “We moeten beter promoten dat wij dé techniekregio van Noord-Nederland zijn. Veel ondernemers weten niet dat er geld beschikbaar is om groei in onze branche te versnellen, door projecten in te dienen die ervoor zorgen dat onderwijs en ondernemers aan elkaar verbonden worden.”

Bert: “Wij signaleren dit soort zaken en bespreken dit binnen de Regioboard, maar ook in ons netwerk. Qop kan partijen met goede ideeën – niet alleen voor de techniekbranche, maar voor alle businesscases van de Regiodeal – helpen met een solide plan te komen, wij krijgen dat vervolgens op tafel als subsidieaanvraag.”

Stevige discussies

Marjan: “Ondertussen zijn er al ruim vijftig projecten goedgekeurd en gestart. Er is nog volop ruimte voor nieuwe!” Bert: “De discussies die we voeren in de Regioboard zijn stevig. Projecten die écht iets betekenen voor de regio krijgen een positief advies.” Marcella: “We hebben ook projecten moeten afwijzen. Maar we geven wel suggesties waarmee een plan verbeterd kan worden en nogmaals kan worden ingediend.” Marjan: “Er wordt echt wat gevergd van de Regioboard. De leden nemen hun taak heel serieus.”

Marcella: “Na onze goedkeuring worden de projecten gemonitord door het subsidiebureau. Als er vertraging optreedt of versnelling mogelijk is, krijgt de Regioboard dat te horen.” Marjan: “Innoveren is ontwikkelen: je weet nooit precies hoe het gaat lopen. De Regioboard wil op de hoogte gehouden worden van de voortgang.” Marcella: “Je kunt niet vallen zonder te springen: soms mislukt iets, maar ontstaat van daaruit juist iets anders.”

Marjan: “Deze regio mag blij zijn met zo’n betrokken Regioboard. Vaak is de overheid de grote trekker, hier werken de drie o’s echt samen. Wetenschappelijk is onderzocht dat de triple-helix de ultieme overlegvorm is: eigenbelang valt weg, je gaat met z’n allen voor versterking en vergroot elkaars mogelijkheden.” Bert: “Dat gevoel heb ik aan tafel ook: we zitten er écht voor het gemeenschappelijke belang.”

Vergelijkbare berichten