Reitsma Bouw een betrokken partner die bijdraagt aan kwaliteit van leven in Fryslân

Wat kenmerkt Fryslân meer dan weidsheid, water en groen? Nou dat is volgens Jan Johan de Vries simpel; “Mienskip. Dat is de essentie van Fryslân. We doen het met elkaar en voor elkaar.” De Vries is directeur van Reitsma Bouw uit Drachten. Samen met collega Vincent Tuiten, senior ontwikkelingsmanager, legt hij uit hoe Reitsma Bouw bijdraagt aan de Mienskip aan de hand van belangrijke thema’s.

Woonkwaliteit

Als bouwer ligt de focus op het realiseren van woonkwaliteit en vooral betaalbaarheid. Tuiten; “Wij zijn in de Friese markt vooral actief met woon- en zorgprojecten of een combinatie daarvan. Zo realiseerden wij in de afgelopen vijf jaren bijvoorbeeld een woonzorgcentrum in Goutum voor mensen met dementie, levensloopbestendige sociale huurwoningen in Franeker en Heerenveen en wordt er eind dit jaar gestart met de bouw van een Knarrenhof, een unieke woonvorm voor senioren, in Surhuisterveen.”

Toekomst maken

Beide heren zijn niet alleen professioneel betrokken bij de ontwikkelingen in de Friese bouw- en woningmarkt, ze zijn hier beiden ook geboren en getogen. “Dan gaat het om meer dan bouwen, dat noemen wij toekomst maken,” vertelt De Vries. “Reitsma Bouw staat niet op zichzelf. Wij zijn onderdeel van het landelijk bouwconcern VolkerWessels. Het effect hiervan is dat we als partner enorm veel kennis en innovatiekracht bieden.” Tuiten vult hem aan; “Dezelfde sterke sociale structuren die Fryslân kenmerken zie je ook terug binnen een concern als VolkerWessels; we doen het samen en zorgen met elkaar voor een stabiele basis, maar we hebben alle vrijheid om vanuit onze regionale kracht kansen te creëren.”

Eén woning per dag

Welke kansen dit zijn, vat De Vries samen als; “conceptmatige woningbouw, biobased bouwen en het duurzaam verbeteren van bestaand vastgoed.” Er ligt een enorme opgave op dit gebied. Wij bieden oplossingen die schaalbaar zijn en technisch beproefd. Zoals ons woonproduct MorgenWonen; een fabriekswoning waarvan wij al vanaf 2014 zo’n 2.500 verkochten. Alleen al in Fryslân zijn zo’n 350 MorgenWonen-woningen gerealiseerd. Ze staan in onder andere Leeuwarden, Sneek en sinds deze zomer ook in Noordwolde. Hierbij staat betaalbaarheid centraal. We leveren complete en energiezuinige woningen uit onze MorgenWonen-fabriek. Maar adviseren ook in de planologische inpassing, de architectuur, het vergunningentraject en desgewenst verzorgen wij de bewonersbegeleiding er bij. Vooral voor woningverhuurders in zowel het sociale als particuliere domein een perfecte oplossing. Casco ‘bouwen’ we met MorgenWonen één woning per dag. Daardoor is het mogelijk om de investering in zeer korte tijd om te zetten in opbrengsten!”

Biobased en circulair

Wat kan Fryslân nog meer van Reitsma Bouw verwachten? “Binnen onze woonoplossingen zetten we in op modulaire oplossingen vanuit biobased grondstoffen en circulaire toepassingen,” aldus Tuiten. “Dit zie je terug in de MorgenWonen Hout-variant waarin CLT (cross laminated timber) en HSB (houtskeletbouw) de constructieve basis van de woning vormen en met biobased isolatiematerialen kan worden gewerkt. Ook onderzoeken we bij nagenoeg elke opgave de circulaire kansen. Dit past binnen de doelstellingen van VolkerWessels voor een emissievrije bedrijfsvoering in 2030. Om dit doel te halen kijken we naar onze eigen organisatie, maar moedigen wij onze opdrachtgevers ook aan om hierin stappen te nemen. Hierbij is de expertise die we vanuit VolkerWessels in kunnen zetten doorslaggevend; van modulaire en circulaire houtbouw van De Groot Vroomshoop, tot de expertise in het ontwerpproces van de ingenieurs van Aveco de Bondt.”

Verduurzamen bestaande woningen

Ook de verduurzamingslag van bestaand vastgoed is een belangrijk thema. “Duurzaam verbeteren noemen we het programma dat wij hiervoor hebben ingericht,” vertelt De Vries. “Hierbij kijken we verder dan alleen het energielabel van de woning. Voor veel corporaties of eigenaren loont het om de koppeling te zoeken met planmatig onderhoud of renovatie, zodat er vanuit één aanpak meerdere zaken worden opgelost. Daarbij staan we garant voor de technische uitvoering en zorgen ook voor de persoonlijke begeleiding van de bewoners en de directe omgeving. Dit programma rollen we niet alleen uit bij de Friese corporaties, maar overal in het Noorden.”

Begrijpen waar het om draait

Liggen de ambities van het bouwbedrijf wel in lijn met de omvang van de opgave? De Vries; “Capaciteit in uitvoering is inderdaad een terugkerend knelpunt. Daarom werken wij in het Noorden nauw samen met onze ‘zusjes’ Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf in Groningen en Koenen Bouw in Emmen. Er is veel uitwisseling van kennis en ervaring tussen de bedrijven. Alle drie hebben we eenzelfde focus op de opgaves die er liggen. We begrijpen heel goed waar het om draait. We komen onze Friese opdrachtgevers niet vertellen wat ze moeten doen, dat weten ze in de regel zelf heel goed. Wij luisteren liever en bieden onderbouwde adviezen en komen samen tot een passende oplossing.”

www.reitsmabouw.nl

Vergelijkbare berichten