Start vierjarig onderzoek naar duurzamer en beter ijs

Thialf, Innovatielab Thialf en Wetsus gaan de komende vier jaar samen onderzoeken hoe de kwaliteit van het ijs geoptimaliseerd kan worden. Dit om schaatsprestaties te verbeteren, maar ook om te kijken of het snelste ijs ter wereld op een energiezuiniger manier gemaakt kan worden. Met de huidige energiekosten een zeer belangrijk vraagstuk voor alle ijsbanen in de wereld.

Het ijs van Thialf heeft internationaal aanzien. Al decennialang ligt de snelste laaglandbaan ter wereld in Heerenveen. De ijsmeesters van Thialf werken hard aan een goede ijsvloer voor langebaan schaatsen, shorttrack, ijshockey en kunstrijden. Ter bevordering van prestaties hebben deze verschillende disciplines verschillende behoeftes als het gaat om de eigenschappen van het ijs.

De basis van alles: een balans tussen grip op het ijs en voldoende glijmogelijkheden. Het grote vraagstuk voor Wetsus, Thialf en Innovatielab Thialf is daarom hoe de grip- en glijeigenschappen te controleren én te optimaliseren zijn. Controle op deze eigenschappen zal niet alleen prestaties verbeteren, ook kan het inzicht geven of Thialf op een energiezuinigere manier ijs kan maken. Deze kennis moet nu ontwikkeld worden, om ook in de toekomst snel ijs te kunnen blijven leveren.

Thialf is het schaatshart van de wereld, waar top- en breedtesport onder hetzelfde dak trainen op hetzelfde ijs. Om het ijs voor alle doelgroepen zo optimaal mogelijk te houden wordt er veel tijd in de ijsvloer gestoken. Zo is er door de jaren heen veel geëxperimenteerd om de meest ideale ijsomstandigheden te creëren. Het maken van ijs lijkt daarbij meer een ambacht dan een wetenschap. In de wetenschap zijn er namelijk weinig tot geen experts die voldoende advies kunnen geven. Daarom gaan Wetsus, Thialf en Innovatielab Thialf deze kennis nu samen ontwikkelen.

Wetsus is het Europese Centre of Excellence op het gebied van watertechnologie. Als kersverse innovatiepartner van Innovatielab Thialf en in nauwe samenwerking met Thialf zal Wetsus een onderzoeksprogramma naar ijs opzetten. Onderdeel hiervan is een vierjarig promotieonderzoek, waarvoor de komende maanden een geschikte kandidaat gezocht zal worden.

Binnen het promotieonderzoek zal onder andere een opstelling gebouwd worden bij Wetsus in Leeuwarden die de omstandigheden van Thialf nabootst en waarmee de eerste experimenten plaats kunnen vinden. Met de wetenschappelijke kennis binnen Wetsus over water en waterbehandeling hoopt Thialf nog beter ijs te kunnen leveren, op een duurzame manier. Als schaatshart van de wereld wil Thialf daarmee een voorbeeld zijn voor andere ijsbanen. Tegelijkertijd levert de te ontwikkelen kennis voor Wetsus meer inzicht in de fysische eigenschappen van water, waarvan het onderzoeksprogramma van Wetsus in de breedte zal profiteren.

Vergelijkbare berichten