Succesvolle ketensamenwerking Jorritsma Bouw – Keten Canvas: de manier waarop sociale bouwers samenwerken

De eigen methodiek van Jorritsma Bouw voor ketensamenwerking in de woningbouw werpt zijn vruchten af. Steeds meer woningcorporaties en ketenpartners tonen interesse in Keten Canvas. Het model kent tien stappen waarin de bewonersreis, de bouwreis en communicatie met bewoners centraal staan. Door horizontaal met elkaar samen te werken wordt gecommuniceerd en gebouwd in een sfeer van overleg en vertrouwen. Het leidt tot tevreden opdrachtgevers én bewoners. “De mensen waarvoor we het uiteindelijk allemaal doen.”  

Op het hoofdkantoor in Bolsward ging OF in gesprek met Henk Rozema (directeur wonen) en Reinier Bron (commercieel manager). Rozema: “Jorritsma Bouw is van alle markten thuis. We hebben zowel een divisie Industrie & Utiliteit als een divisie Wonen & Zorg. Daarnaast hebben we Service & Onderhoud: deze staat ten dienste van beide divisies. In de woningbouw werken we voor projectontwikkelaars en veel voor woningcorporaties zoals Elkien, Lefier, Accolade, WoonFriesland en sinds kort ook in de ketensamenwerking met Thús Wonen. Met Elkien en Lefier hebben we langdurige samenwerkingen. Met laatstgenoemde hebben we onlangs de bestaande raamovereenkomst verlengd: samen met partners verduurzamen we de komende vier jaar ruim zesduizend huurwoningen in Groningen en Drenthe.”

Ketensamenwerking

Reinier Bron haakt in: “En dat heeft alles te maken met Keten Canvas.” Hij legt uit: “Voorheen ging het verkrijgen van opdrachten vooral om prijs, planning en techniek. Met name in wonen en zorg is dat verschoven. De manier waarop je met elkaar in de keten samenwerkt en hoe je met bewoners omgaat tijdens bijvoorbeeld verduurzamingstrajecten, is een steeds groter deel van de uitvraag. Elkien was hierin in 2015 de koploper: deze woningcorporatie vroeg aannemers na te denken over een andere manier van samenwerken. Dat heeft ons ertoe aangezet uit te zoeken welke vorm het beste bij ons past. Wij geloven namelijk heel erg in de verbindende kracht van ketensamenwerking. Het past bij onze overtuiging en DNA dat je alleen samen het allerbeste resultaat behaalt voor de bewoners.”

Ketensamenwerking houdt ook in dat je als bouwpartners in de keten horizontaal samenwerkt. Bron: “Je moet naast elkaar willen en durven staan en als team aan de slag gaan. Daarvoor is vertrouwen en openheid nodig.” Rozema: “Dit heeft al geleid tot hele mooie samenwerkingen, waardoor we goed op elkaar zijn ingespeeld en efficiënt kunnen werken. We hebben steeds minder aanloop nodig, want we weten precies hoe we het met elkaar willen hebben.”

Sociale bouwers

De methodiek Keten Canvas bestaat uit tien stappen: het is aan de opdrachtgever om te bepalen bij welk punt hij instapt. Bron: “Soms worden we gevraagd om bij stap één al aan tafel te komen zitten om samen de strategie te bepalen, andere corporaties doen dat zelf en vragen ons daarna aan te schuiven. Wij zijn daar flexibel in. Vanaf het moment dát wij aan de slag gaan, start ook de communicatie met de bewoners.” Rozema knikt: “Onze bewonersconsulenten zijn een belangrijke schakel in het proces. Zij halen informatie bij de bewoners op, zodat wij die kunnen verwerken in het scenario. Ze vragen bijvoorbeeld hoe huurders hun woning ervaren en wat hun verwachtingen zijn.” Bron: “In onze Keten Canvas staan de bewoners altijd centraal en gaat het over de bewonersreis, de bouwreis en communicatie met bewoners. We nemen hen vanaf het voortraject actief mee in het bouwproces. Als bewoners snappen wat je doet en waarom je het doet, kweek je begrip. Wij zijn sociale bouwers en zorgen ervoor dat we de juiste vaklieden betrekken bij deze projecten: mensen die dit werk op het lijf geschreven is.”

Rozema besluit: “Wij hebben geen eigen woningbouwfabriek, zoals veel collega-aannemers. Wij onderscheiden ons in de manier waarop wij samenwerken. De bouwtechniek is daaraan ondergeschikt: die hebben wij heus wel onder de knie, daar twijfelt niemand aan. De woningbouwer van de toekomst is een sociale bouwer die de menselijke maat voorop stelt.”

Vergelijkbare berichten