Alle berichten met: Frank Jorna

Veenmobiel maakt onzichtbare grondwaterstromen zichtbaar

Veenmobiel maakt onzichtbare grondwaterstromen zichtbaar

Wetterskip Fryslân trekt de provincie in met een speciale aanhanger die laat zien hoe het verborgen grondwater onder de provincie stroomt. Deze Veenmobiel is op woensdag 15 februari overgedragen aan het waterschap, dat hem inzet voor voorlichting aan bijvoorbeeld studenten en belangengroepen. De presentatie van de Veenmobiel vond plaats in…
Frank Jorna benoemd als lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

Frank Jorna benoemd als lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

Frank Jorna vertegenwoordigt de fracties van Geborgd Landbouw en VVD in het dagelijks bestuur. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor het waterbeheer in de Friese meren en kanalen (de Friese boezem) en in het landelijk gebied. Het gaat dan om de dagelijkse  zorg voor voldoende water voor landbouw en natuur,…
All articles loaded
No more articles to load

Persbericht melden

Heb je een bijzonder verhaal voor op de website of in het magazine? Stuur je bericht naar nieuwsberichten@of.nl of gebruik deze handige module.

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur
Advocaat
Wanneer werknemer betrokken is geraakt bij een ongeval dat door een ander is veroorzaakt en waarbij de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft dit in…