Tamara Huizinga, teamleider BZF, Fryslân Werkt en SROI: ‘De huidige, krappe arbeidsmarkt vraagt om samenwerking en anders kijken’

Tamara Huizinga is vanuit de gemeente Leeuwarden teamleider voor Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF), Fryslân Werkt en Social Return On Investment (SROI). Fryslân Werkt is het samenwerkingsverband in Friesland waarin alle gemeenten, UWV, onderwijs, SW-bedrijven, S-bb, vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar samenwerken, zodat iedereen een plek heeft in de arbeidsmarkt en werkgevers voorzien zijn van voldoende gekwalificeerd personeel. Ondernemend Friesland vroeg Tamara wat Fryslân Werkt en BZF doet en op welke manieren de partijen het beste kunnen samenwerken.   

“Ik ben vanuit de gemeente Leeuwarden teamleider voor Bureau Zelfstandigen Fryslân, Fryslân Werkt en SROI”, vertelt Tamara Huizinga. “Voor het samenwerkingsverband Fryslân Werkt coördineert mijn team de samenwerking tussen alle partners die zich bezighouden met de arbeidsmarkt zodat zij de handen ineenslaan. Alle partijen zijn gelijkwaardige partners, want werkgelegenheid stopt niet bij gemeente- en organisatiegrenzen. De arbeidsmarkt anno 2023 zorgt voor grote vraagstukken: in allerlei sectoren is een groot tekort aan mensen. De bussen rijden minder, de kinderopvang kampt met te weinig personeel. De problemen raken ons allemaal. De huidige, krappe arbeidsmarkt vraagt om samenwerking en anders kijken, dit doen we vanuit Fryslân Werkt.”

Learning on the job

“Die samenwerking betekent inhoudelijk dat we werken met drie pijlers: Allereerst willen we de duurzame inzetbaarheid vergroten”, legt Tamara uit. “Oftewel: we focussen op doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan laaggeletterden, mensen met psychische of lichamelijke belemmeringen en statushouders. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengen wij in contact met werkgevers. De tweede pijler is verhoging van de arbeidsmobiliteit: we bieden dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden – met en zonder uitkering – via het Noordenwerktdoor.nl. De derde pijler omvat het stimuleren van een Leven lang ontwikkelen. Hiervoor werken wij nauw samen met mbo-instellingen. Het liefst ook samen met werkgevers, zodat mensen direct ervaring op de werkvloer kunnen opdoen. Op dit moment lopen er mooie leer- werktrajecten, bijvoorbeeld in de logistiek, de installatietechniek, de zorg en kinderopvang. De arbeidsmarkt vraagt om mensen die flexibel zijn, die zich blijven ontwikkelen, binnen en buiten hun sector.”

Boeien en binden

“Als werkgever kun je zelf ook van alles doen om vakbekwame en gemotiveerde mensen in je bedrijf te hebben maar ook te houden”, aldus Tamara. “Want alles staat of valt met ‘boeien en binden’. Zijn er in je bedrijf mogelijkheden voor werknemers om door te groeien? Welke talenten heb je al in huis? Kun je met collega-ondernemingen samenwerken? Kijk in plaats van naar diploma’s en werkervaring eens naar skills. Wat we zien is dat werkgevers nog te veel zoeken naar het schaap met de vijf poten. Een nieuwe manier om aan goede werknemers te komen is bijvoorbeeld ‘open hiring’, hierbij hoeft de kandidaat niet te solliciteren, maar kan deze gewoon beginnen, ongeacht achtergrond en werkervaring.”

Alle dienstverlening

Tamara vraagt tot slot graag nog aandacht voor het Bureau Zelfstandigen Fryslân. “Ben je ondernemer en heb je het bijvoorbeeld vanwege de inflatie moeilijk? Ook dan zijn we er. Met BZF bieden wij dienstverlening aan ondernemers in zwaar weer en startende ondernemers. Wil je meer informatie, kijk dan op: www.bureauzelfstandigenfryslân.nl. Samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs is daarom zó nodig. We kunnen het niet alleen. Daarom bieden we met Fryslân Werkt en BZF alle dienstverlening voor werkgevers, ondernemers en werkzoekenden. Alles onder één dak én voor en door heel Friesland.”

Vergelijkbare berichten