Wouter Hooghiemster: ‘We zetten met ons bouwbedrijf in op ontzorgen’

Wat is er met jouw komst veranderd binnen het bedrijf?

Met mijn komst deed ook ‘automatisering’ zijn intrede binnen het bedrijf en ook heeft er een efficiencyslag plaatsgevonden. Er wordt meer samengewerkt en gecommuniceerd tussen bouwbedrijven, architecten, constructeurs en installateurs. Niet klakkeloos ‘stenen stapelen’, maar meedenken in het proces en daarmee de klant ontzorgen. Bijvoorbeeld door al vroeg in de ontwerpfase samen met de opdrachtgever en de andere relevante partijen na te denken over de toekomstbestendigheid van de woning, het gebruik van biobased bouwmaterialen en de subsidiemogelijkheden. Om op die manier meerwaarde te creëren, met als resultaat een comfortabeler woonomgeving op maat. Binnen afzienbare tijd zal ik het roer van ons bedrijf helemaal overnemen. Dat heeft ook geresulteerd in een nieuwe naam en huisstijl. Jan Hooghiemster Bouwbedrijf werd Hooghiemster Bouw, stoer, sterk, klaar voor de toekomst en bovenal ontzorgend.

Wat is het mooie van jullie vak?

De basis is gelijk gebleven; van niets tot iets. Je begint met niet meer dan een modderig stukje terrein, waarop pallets met bouwmaterialen staan. En aan het eind van de rit staat er een woning of bedrijfspand, is er een verbouwing of renovatie uitgevoerd, waar iedereen blij van wordt. We noemen onszelf ‘detailbouwers’, omdat we graag samenwerken met architecten en/of gemeenten aan projecten met meerwaarde, met net wat meer uitstraling en oog voor detail. Door die intensieve bouwbegeleiding ontzorgen wij de klant.

Hoe lopen de zaken?

Voor het komende jaar is de orderportefeuille goed gevuld. Naast nieuwbouw, hebben we verbouw- en renovatieklussen. Wat het werk er niet gemakkelijker op maakt zijn de oplopende levertijden en stijgende kosten van bouwmaterialen, zodat er vroegtijdig moet worden ingekocht en indien nodig materiaal in opslag moet worden gezet.

Daarnaast is het moeilijk om goed geschoolde vakmensen te vinden. We leiden onze nieuwe werknemers het liefst zoveel mogelijk zelf op, waarbij we ze in alle facetten van het werk laten meelopen en -werken, waardoor ze doordrongen raken van het ‘Hooghiemster DNA’.

Kun je een paar visitekaartjes van Hooghiemster Bouw noemen?

Op een prachtige kavel op het eiland van waterpark ‘Yn e Lijte’ in Grou hebben wij in opdracht van VNL Architecten ‘Villa Seinpôlle’ gerealiseerd. Een echte blikvanger, aan twee kanten grenzend aan open vaarwater met vrij uitzicht op het oude centrum van Grou. Hier heeft met veel respect voor de historie en de omgeving oud plaatsgemaakt voor nieuw.

Een ander project waar we ook trots op zijn is ‘Atelier Alddiel’, het nieuwe kantoor van Zantman Architecten in Leeuwarden. Dat is gebouwd op basis van de bestaande constructie en -contouren van een voormalige vervallen ligboxstal. Door gebruik te maken van biobased materialen draagt het gebouw bij aan de CO2-reductie. Er is in dit project bijzondere aandacht besteed aan natuur-inclusief bouwen. Beplanting, de huisvesting van dieren, de omgang met water en het landschap heeft speciale aandacht gekregen.

Vergelijkbare berichten