WSP bouwt aan een duurzame leefomgeving

‘Maar liefst 70% van het materiaal van de Weidumerhoutbrug is hergebruikt’

Het wereldwijd opererende advies- en ingenieursbureau WSP heeft in Nederland een kleine vijfhonderd medewerkers, verdeeld over tien locaties. Eén daarvan is vestiging Leeuwarden, van waaruit projectleider Sander Mulder samen met zijn bevlogen team aan tastbare producten werkt. De vervanging van de Weidumerhoutbrug is hier een prachtig voorbeeld van.

De Weidumerhoutbrug over het water van De Swette bij Weidum was aan vervanging toe. WSP begeleidde het project, terwijl Koninklijke Oosterhof Holman voor de uitvoering zorgde. Het leest als een contradictio in terminis, want de nieuwe brug is voor het grootste deel gerecycled. “De brug is circulair gebouwd”, begint Sander, “temeer omdat daar de nadruk op lag in de aanbesteding.” Het initiatief kwam van gemeente Leeuwarden en was de eerste van in totaal tien (pilot)projecten waarin duurzaam en circulair werken centraal staan. Voor de (infra-)afdeling van WSP, waar de 40-jarige Sander als projectleider het team contractvoorbereiding aanstuurt, een mooie klus. “Van een eerste idee tot en met de aanbestedingsfase, bouwbegeleiding en oplevering zorgen wij voor de juiste ondersteuning van onze opdrachtgevers. We werken veel voor gemeenten, waterschappen en provincies, waarbij ons team – zo ook rondom de bouw van de Weidumerhoutbrug – voor de nodige onderzoeken, kostenramingen, tekeningen en het contract zorgt.”

Hergebruik van zeventig procent

Gemeente Leeuwarden is een van de gemeenten waar circulariteit leeft. Het onderwerp is tevens aan de orde van de dag bij WSP, al is Sander daarin ook realistisch. “We snijden het thema vaak aan. Het staat binnen WSP hoog op de agenda, maar binnen de infra en civiele techniek moet iets soms snel. Denk aan een calamiteit aan een weg, kade of een noodoplossing voor een brug. Het project in Weidum duurde één tot anderhalf jaar. Die tijd hebben we lang niet altijd.” WSP kent overigens het Future Ready-programma, waarmee ze invulling geven aan de noodzaak en maatschappelijke wens om leefomgevingen toekomstbestendig en innovatief in te richten. “Zoals de Weidumerhoutbrug, waar maar liefst zeventig procent van de materialen van de oude brug is hergebruikt, zo zijn bijvoorbeeld de houten dekplanken verzaagt tot het nieuwe leuningwerk en de bestaande stalen liggers hersteld en hergebruikt. Met een team van vijf collega’s hebben we aan dit project gewerkt, waarbij onze duurzaamheidsadviseur met een eigen ontworpen tool de in- en outputstromen inzichtelijk heeft gemaakt. Zo brengen we de materialen en kosten in kaart en kunnen we een waarde geven aan circulariteit. Oosterhof Holman kon bij de aanbesteding de hoogste mate van hergebruik en recycling garanderen. Naast het gebruiken van materialen van de oude brug, werkten zij ook met staal en resthout vanuit andere projecten. Het resultaat mag er zijn!”

Tastbare producten

Sander begint te stralen als hij over andere afgeronde of nog lopende projecten praat. Van bruggen in Middelsee en de Zuidlanden in Leeuwarden tot het renoveren van kademuren in Sneek en het bouw- en woonrijp maken van diverse gebieden binnen de gemeente De Fryske Marren; overal in Friesland is Sander met zijn team te vinden. “Vaak gelinkt aan wegen- en waterbouw, waarbij we sterk zijn in het bedenken van duurzame oplossingen. We denken mee, geven advies en komen samen met de opdrachtgever tot de beste oplossing. Wat ik vooral mooi vind is dat we iets opleveren wat tastbaar is. Vanaf de racefiets of sloep kom ik regelmatig projecten in de regio tegen waar we met WSP aan hebben gewerkt. Daar geniet ik van”, aldus Sander afrondend.

Vergelijkbare berichten