De Bakenmeesters: aanjagers van boeiend ondernemen

Sinds september 2022 hebben Karin Langhout-Elzinga en Erik Pel hun kennis en ervaring gebundeld en zijn ze gestart met ‘De Bakenmeesters’, specialisten in strategische bedrijfsontwikkeling. Vanuit hun kantoor in Leeuwarden bedienen ze MKB-bedrijven in diverse branches. Kortom: een nieuw bedrijf met vertrouwde gezichten.

De naam ‘De Bakenmeesters’ is geïnspireerd op het oude ambacht ‘bakenmeester’. “De bakenmeester was verantwoordelijk voor een deel van de rivier en hield het tij in de gaten. Het was zijn taak om bij veranderende omstandigheden tijdig de bakens te verzetten zodat de scheepvaart ongehinderd door kon varen. We helpen ondernemers om de bakens te verzetten, koers te houden of om scherper aan de wind te zeilen”, zegt Karin Langhout-Elzinga.

Ondernemers kennen vele uitdagingen om de continuïteit te waarborgen en moeten daarbij strategische keuzes maken, zoals new business genereren, een intensieve samenwerking aangaan, verkoopklaar maken van het bedrijf of gewoon de bedrijfsontwikkeling managen.

Elke keuze brengt verandering en dwingt de ondernemers om aan het bedrijf te werken. Veelal komt deze taak bovenop de bestaande operationele drukte. “Een duidelijke koers en heldere doelen zorgen voor focus, rust en duidelijkheid voor de organisatie én voor boeiend ondernemen”, aldus Erik Pel. De toegevoegde waarde van De Bakenmeesters is dat de strategie wordt vastgesteld, de voortgang wordt bewaakt en de implementatie soepel verloopt.

Vergelijkbare berichten