Directeur Remco van der Mossel, Heijmans Woningbouw: ‘Alles ademt hier de sfeer van een echt familiebedrijf’

Dit jaar is het een eeuw geleden dat stratenmaker Jan Heijmans zijn eenmanszaak oprichtte in Rosmalen. In de afgelopen decennia is Koninklijke Heijmans uitgegroeid tot landelijke speler en is inmiddels beursgenoteerd. “Toch ademt alles hier de sfeer van een echt familiebedrijf”, zegt Remco van der Mossel (39). Sinds afgelopen januari is hij de directeur van Heijmans Woningbouw regio Noord in Drachten. Voor de vader van twee jonge dochters sluit de missie van Heijmans naadloos aan op zijn persoonlijke drijfveren: “Wij willen een gezonde leefomgeving maken.”

Het honderdjarig bestaan markeert voor Heijmans het begin van een nieuw hoofdstuk. De langetermijnstrategie is gestoeld op de pijlers verbeteren, verslimmen en verduurzamen. “Dit doen we door kennis, kracht en kunde zo integraal mogelijk in te zetten”, vertelt Remco, die zijn carrière bij het toonaangevende bouwbedrijf in 2016 begon. “We werken samen met de juiste partners om te verduurzamen op het gebied van energie, materialen en ruimte.” Het doel van Heijmans is om een leidende rol te spelen in de verduurzaming van de bouwsector. “We willen deel van de oplossing zijn voor de woonopgave en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering in ons land. We zetten een stap naar voren en willen samen met onze partners, relaties en de overheid werken aan oplossingen voor deze opgaven. Ook in het noorden van Nederland.”

Natuurinclusief bouwen

Om dit te realiseren heeft Heijmans als missie om een gezonde leefomgeving te maken. Voor vandaag en voor de toekomst. Remco: “We willen een plek creëren waar het welzijn van de bewoners nu en op lange termijn centraal staat. We zorgen niet alleen voor de mensen, maar ook voor de natuur en dieren eromheen. Een plek waar je schone lucht inademt en waar jong en oud kan verbinden, wonen, werken en genieten van de natuur. Door natuurinclusief te bouwen richten we ons op een buitenomgeving waarmee we tegelijkertijd het binnenklimaat verbeteren.”

Natuurinclusief betekent dat woningen en gebouwen op een dusdanige manier worden gebouwd dat er wordt bijgedragen aan de biodiversiteit in de omgeving. Voor Heijmans ligt hierbij de focus op het creëren van een structurele balans tussen de gebouwde omgeving en de natuur. Daarvoor heeft Heijmans meerdere ecologen in vaste dienst, wat uniek is voor een bouwbedrijf. “Samen met deskundigen in onze regio bepalen onze ecologen mede het beeld van het eindresultaat en adviseren zij ons over de invulling van het bouwproces en -gebied”, verduidelijkt Remco.

Regionale expertise

Dat Heijmans eigen ecologen in dienst heeft draagt bij aan de doelstelling om vroegtijdig te starten met duurzaamheid in alle bouwprojecten en gebiedsontwikkeling. Ook voor het kantoor in Drachten, waar circa 80 medewerkers uit de regio werkzaam zijn, is dit de rode draad in de bedrijfsvoering. “We hebben een eigen ontwerpafdeling en we richten ons met elkaar op nieuwbouw, renovatie en vastgoedontwikkeling. Dit doen we overal in Friesland, Groningen en Drenthe.” Zo start binnenkort de verkoop van nieuwbouwproject Weegbree in de wijk Vrijburgh in Drachten. “Dit project draagt bij aan de doelen en ambities van de gemeente Smallingerland zoals omschreven in de Woonvisie 2020-2025. De hoofdambitie hierin is het toevoegen van aantrekkelijke en gevarieerde nieuwbouw aan het woningaanbod. Daarom bestaat het project uit 49 gevarieerde koopwoningen geschikt voor gezinnen en levensloopbestendig wonen.”

NL Greenlabel in Nietap

In het Drentse dorpje Nietap wordt momenteel rondom Thedemaborg gewerkt aan een project met cultuurhistorische waarde. “Samen met de gemeente Noordenveld, Woonborg en NL Greenlabel werken we hier aan een gevarieerd woningbouwprogramma voor verschillende doelgroepen.” De percelen rondom de historische Thedemaborg worden omgetoverd tot een woongebied met zowel koop- als huurwoningen. “Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente Noordenveld om het openbaar gebied zo aantrekkelijk en klimaatbestendig mogelijk vorm te geven. Hierin gaan we veel verder dan een standaard nieuwbouwproject.” In de nieuw te bouwen woningen wordt onder andere biobased isolatiemateriaal toegepast zodat een zeer gezond binnenklimaat gecreëerd wordt.

“We hebben de ambitie om de woningen CO2 neutraal te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen fossiele brandstof nodig is voor het verwarmen van deze woningen. Verder komen er genoeg zonnepanelen om aan de energievraag te kunnen voldoen. Denk aan verwarmen, koelen, ventileren, warm water, koken en dergelijke. Ook realiseren we begroeiing op het platte dak om de biodiversiteit te stimuleren. We zorgen er daarnaast voor dat zowel de woningen als het openbaar gebied in harmonie met de natuur functioneren.”

Heijmans Horizon concept

Vanuit de ambitie om een leidende rol te spelen in de verduurzaming van de bouwsector, opende Heijmans onlangs een nieuwe fabriek in Heerenveen. “Met de productie van houtskeletwoningen in de nieuwe fabriek zetten we een volgende stap op weg naar het industrieel produceren van duurzame en energie neutrale, grondgebonden woningen die modulair zijn samen te stellen. Ons Heijmans Horizon concept.” Op deze manier speelt het bouwbedrijf in op de toenemende vraag naar betaalbare en energiezuinige nieuwbouwwoningen.

Verantwoordelijkheid nemen

Passend bij de kernwaarden van een familiebedrijf heeft Heijmans niet alleen oog voor de lokale gemeenschap, maar neemt hier ook haar verantwoordelijkheid in. Onder meer in het aardbevingsgebied in Groningen. “Naast de verschillende nieuwbouwprojecten die we in de stad en provincie Groningen uitvoeren, richten we ons tevens op aardbevingsbestendig bouwen en renoveren met ons Heijmans B’woond concept.” Ook dat vindt het bouwbedrijf horen bij het maken van een gezonde leefomgeving. In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bouwde Heijmans 67 aardbevingsbestendige woningen aan de Zeedijken, de Ter Muyden, de Delfstraat en de Fivelstraat in Loppersum.

Eveneens in Loppersum werd het slopen en ontwikkelen bij de realisatie van 42 aardbevingsbestendige huur- en koopwoningen begeleid. “De basis van een thuis is een veilig huis”, aldus Remco. “In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen helpen we bewoners bij dit intensieve en emotionele traject met een bewonersbegeleider. Voor de bewoners is het erg fijn om één aanspreekpunt te hebben die hun belangen behartigt.” Op dit moment werkt Heijmans aan een grootschalig renovatieproject van circa 300 woningen in het gebied achter de stad Groningen. Hierbij worden de huurders zoveel mogelijk begeleid en de opdrachtgever ontzorgd.

Toekomstgerichte strategie

Op onze vraag waarom Remco graag voor Heijmans werkt, antwoordt hij: “De drive om koploper te zijn op het gebied van duurzaam bouwen spreekt me als vader van twee jonge dochters heel erg aan. Daarbij wordt volop geïnvesteerd in een duurzame toekomst waar industrialisatie, circulair en biobased bouwen een steeds prominentere rol gaan spelen. De focus ligt op het duurzaam en toekomstgericht bouwen voor nu en de volgende generaties. Hier zet ik me samen met mijn collega’s in Drachten graag voor in.”

Vergelijkbare berichten