Doarpsbosk van Snakkerburen geopend; het tweede FMF-jubileumbosk

Vanaf nu wordt het ieder jaar mooier, groener en levendiger in Snakkerburen. Maandag 24 april hebben Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie (FMF) en wethouder Evert Stellingwerf het Doarpsbosk in Snakkerburen geopend. Een gebied van 11,5 ha groot met maar liefst 2500 m2 bos, vlak bij de Lekkumerweg.

Het Doarpsbosk van Snakkerburen
Het bos is vrij recent aangelegd en daardoor nog in ontwikkeling. Maar het belooft nu al een bijzonder Doarpsbosk te worden. Een deel van de bomen is namelijk afkomstig uit het project Bosk. Een hele zomer zwierven de jonge bomen door het centrum van Leeuwarden om nu wortel te kunnen schieten in het Doarpbosk van Snakkerburen.

Grote nut lokale biodiversiteit
Wat dit Doarpsbosk nog meer bijzonder maakt: alle honderden bomen en struiken die in het bos geplant zijn, betreffen inheemse soorten die in Nederland gekweekt zijn. Waardoor ze van nóg groter nut zijn voor de lokale biodiversiteit. Naast bomen vind je ook een kikkerpoel, hooiland en een ontmoetingsplek in het bos.

“Dit bos draagt bij aan verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. En het is natuurlijk een leuke plek om te spelen. Zo werken we als gemeente aan een groenere en bos(k)rijke omgeving”, vertelt Evert Stellingwerf, Wethouder gemeente Leeuwarden

FMF Jubileumbosken  
De bomen zijn geplant ter ere van het 50-jarig jubileum van de Friese Milieu Federatie (FMF). De FMF zet zich al meer dan 50 jaar in voor een moai en duorsum Fryslân. Hans van der Werf: “Ter ere van ons jubileum wilden we Fryslân een blijvende herinnering geven. Dit zijn twee levendige jubileumbosken geworden: de uitbreiding van It Reindersmabosk en het Doarpsbosk bij Snakkerburen”. Bomen spelen een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van Fryslân. Ze nemen CO2 op en dragen daarmee bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. De jubileumbosken zijn een aanwinst voor mens én natuur! Door Stichting Trees for All is het mede mogelijk gemaakt om het Doarpsbosk in Snakkerburen én It Reindersmabosk bij Drachten te verrijken met extra bomen en bosplantsoen.

Vergelijkbare berichten