€745.000 subsidie voor een energiebesparend Fryslân

Stichting Provinciaal Energietransitie Bureau (PEB) en de Friese Milieu Federatie (FMF) zijn verheugd aan te kondigen dat zij voor het jaar 2024 een aanzienlijke subsidie van €745.000 hebben ontvangen. Deze financiële steun is toegekend door de Energiebespaarcoalitie, met als voornaamste doel het verminderen van energieverbruik in de bebouwde kom. Het gezamenlijke project heeft als focus het ondersteunen van duurzame initiatieven in Fryslân en beoogt de energietransitie in de regio te bevorderen.

De uitvoering van het project is gepland tot oktober 2024. De subsidie zal worden ingezet om vrijwilligers op te leiden tot energieadviseurs, energiecoaches, en waterzijdig inregelaars/CV-tuners. Deze vrijwilligers zullen huishoudens bijstaan bij het implementeren van energiebesparende maatregelen en het stimuleren van duurzaam gedrag. Niet alleen kunnen de energiecoaches adviseren, maar ze hebben ook de mogelijkheid om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie. Hiervoor is een budget van €50 beschikbaar voor benodigde materialen, met een aanvullende vergoeding van €50 per succesvol ‘fixing’-bezoek aan een woning. De eerste training voor de vrijwilligers is inmiddels gestart.

Het project draagt bij aan het bestrijden van energiearmoede en het bevorderen van een inclusieve energietransitie, met als ultiem doel duurzaam gedrag te stimuleren en energiezuinige gebouwen te bevorderen. De financiële steun helpt bij het opschalen en professionaliseren van initiatieven die gericht zijn op energiebesparing, waarmee het de energietransitie in Fryslân versnelt. Het versnellen van de transitie in Fryslân is essentieel om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en het verbeteren van de lokale leefomgeving.

Stichting PEB: Stichting PEB zet zich in voor particulier energie besparen en speelt een actieve rol in het bevorderen van duurzame initiatieven in Fryslân. De organisatie is gespecialiseerd in diverse opleidingen, gericht op energiecoaches, energieadviseurs en maatwerkadviseurs.

FMF: De Friese Milieu Federatie is een netwerkorganisatie op het gebied van natuur- en milieu die zich inzet voor duurzame ontwikkelingen in Fryslân. De FMF is betrokken bij verschillende gerelateerde projecten en initiatieven in de regio. Daarnaast zetten ze zich actief in voor de energietransitie en ondersteunt zij energiebesparingstrajecten.

Vergelijkbare berichten