Een 11-provincie monstertocht voor het goede doel

Op 11 september 2023 om 11.11 uur ‘on the dot’ start golfpro Auke Hempenius zijn 11- daagse sportieve ‘monstertocht’ voor het goede doel: in 11 dagen fietst, wandelt en golft hij in 11 provincies in Nederland zoveel mogelijk geld bijeen voor drie fantastische goede doelen: Make-A-Wish, de Joost Luiten Foundation en stichting Omrin Estafette recyclewinkels. In de Recycle Boulevard – de flagshipstore van stichting Omrin Estafette in Leeuwarden – is op 13 juni de kick-off van het evenement en de presentatie van de mtrl.bike voor genodigden.

Monstertocht

Elke dag zal Hempenius (62) 101 kilometer fietsen, 11 kilometer wandelen en 11 holes golf spelen. In totaal 1.111 kilometer door heel Nederland. ”Ik fyts de tocht op in spesjale lichtgewicht fyts dy folslein fan recyclede materialen makke is. Alle mielen dy ik ûnderweis nuttich bestean út lokale produkten en ek de klean dy ik draach binne duorsum”. “Ik fiets de tocht op een speciale lichtgewicht fiets die bijna volledig van gerecyclede materialen is gemaakt. Alle maaltijden die ik onderweg nuttig bestaan uit lokale producten en ook de kleding die ik draag zal duurzaam zijn.” De komende maanden gaat Auke op tournee om de tamtam aan te zwengelen en zoveel mogelijk mensen, bedrijven en initiatieven aan te laten haken bij zijn actie.

Duurzaamheid

Hempenius wil zo zoveel mogelijk geld ophalen voor drie goede doelen met elk een eigen maatschappelijke focus. Maar waarom eigenlijk? Hij heeft jarenlang in Amerika gewoond en daar is hij heel bewust bezig geweest met zingeving en ‘purpose’. “Ik wol de wrâld better efter litte dan hoe’t ik dêr kaam. As ik dêr in hiel lyts stientsje oan bydrage kin, dan doch ik dat mei in soad leafde en tawiiding.” “Ik wil de wereld beter achterlaten dan hoe ik er kwam. Als ik daar een heel klein steentje aan kan bijdragen, dan doe ik dat met liefde en overgave.” Over zijn keuze voor Estafette zegt hij: “Duorsumens en de takomst binne foar my hele wichtige thema’s, wer ik mei myn netwurk heel aktief en bewust mei dwaande bin. Ik wol mei dizze tocht graag bydrage oan de maatskappy. Stichting Estafette is sa dwaande een fantastisch goed doel om my foar yn te setten!”

“Duurzaamheid en de toekomst zijn voor mij heel belangrijke thema’s, waar ik heel actief en bewust mee bezig ben met mijn netwerk. Ik wil met deze tocht graag bijdragen aan de maatschappij. Stichting Estafette is zodoende een fantastisch doel om me voor in te zetten!

De Fryske Leonarda Da Vinci

Het idee voor de actie ontstond toen Hempenius Maarten van der Weijden de Elfstedentocht zag zwemmen. Zodoende organiseerde hij in 2021 zelf een Golf Elfstedentocht, maar voor de man met een onbegrensde fantasie en energie was Friesland al snel te klein geworden. “Ik woe graach mear. Ik bin tige in inspirere rekke troch it boek ‘How to think like Leonardo Da Vinci’ oer ûnbegrinsd tinken. Sa is it idee fan de alve dagen golfen ek ûntstien. “Ik wilde meer. Ik raakte geïnspireerd door het boek How to think like Leonardo Da Vinci, over onbegrensd denken. Zo is het idee van 11 dagen achter elkaar golfen ontstaan.”

Gekkenwerk?

Je zou bijna zeggen van wel gezien het terugkerende gekkengetal 11, maar niets is minder waar. “11 wie myn rêchnummer by it fuotbaljen altyd, maar it is ek it tal jierren dat ik yn Sarasota en Orlando wenne ha en no werom bin yn Nederlân’, verduidelijkt Hempenius. “11 was mijn rugnummer bij het voetballen altijd, maar het is ook het aantal jaren dat ik in Sarasota en Orlanda woonde en ik inmiddels weer in Nederland woon”, verduidelijkt Hempenius. Om daar tijdens het evenement zelf op voort te borduren bestaat het organisatiecomité uit – jawel – elf personen en start de tocht op 11 september aanstaande in het mediapark in Hilversum bij stichting Make-A-Wish. Hempenius eindigt na 11 dagen in zijn geliefde Fryslân bij Proeflokaal Oan Tafel in Wergea met een avond culinair genieten met gerechten van de nieuwe Friese keuken.

Hempenius heeft – zoals het hem betaamt – grote plannen voor de toekomst: “Ik hoopje dat dit in tradysje wurdt. Hoe lang? Minimaal alve jier!” “Ik hoop dat dit in traditie wordt. Hoe lang? Minstens 11 jaar!

Vergelijkbare berichten