Gastvrij Smallingerland zet zichzelf op de kaart: Niet praten, doen

Wat doe je als gemeente wanneer duidelijk wordt dat toeristen en zelfs je eigen bewoners niet goed weten wat er allemaal in de omgeving te doen is? De gemeente Smallingerland – en Drachten in het bijzonder – kampt met dit probleem. Een prachtige omgeving, maar dat wordt bepaald niet met veel fanfare gebracht. Er is echter een oplossing in zicht: Platform Gastvrij Smallingerland. Dit verbond van ondernemers uit de gastvrijheidssector wil Smallingerland toegankelijker maken en steekt hiervoor samen met de gemeente en VVV de handen uit de mouwen.

Inwoners van de gemeente Smallingerland kregen eerder dit jaar een klein, gevouwen kaartje in de brievenbus. ‘Inspiratie in Smallingerland’ stond erop te lezen. Wie het open vouwde zag een kaart van de gemeente, met daarop allerlei verschillende points of interest. Een restaurant, een hotel, een museum, een wandelroute. De kaart is afkomstig van Platform Gastvrij Smallingerland. Dit platform zet zich in om zowel bewoners als toeristen te helpen met het vinden de “pareltjes” van Smallingerland. En dat is nodig, want veel te vaak gaan toeristen in deze regio voor dagjes uit toch snel richting Leeuwarden of Groningen. “Terwijl er hier juist heel veel te doen is”, weet Sjoerd Langebeek, general manager van het hotel Van der Valk in Drachten. “Maar dat weet lang niet iedereen. Denk je aan Sneek, dan denk je aan de Sneekweek. Denk je aan Joure, dan denk je aan de luchtballonnen. Bij Drachten heb je zo’n evenement nog niet echt, maar er is zoveel moois te zien. Dat proberen we zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen.”

Niet aan de grote klok

Lokale ondernemers in Smallingerland hebben de gemeente aangespoord om de voorgenomen toeristenbelasting – die vanaf 2024 komt – via het platform terug te laten vloeien in de sector. “En daar waren we het als gemeente helemaal mee eens”, vertelt Wietze Jans, beleidsadviseur Recreatie en Toerisme in de gemeente Smallingerland. “Investeren in de fysieke leefomgeving is een belangrijke taak van de gemeente, maar om de toeristische sector te laten bloeien heb je ondernemers nodig.” Een centraal aanspreekpunt in de gastvrijheidssector was er nog niet, waarna gemeente voorstelde om samen met de ondernemers en de VVV een soort koepel te bouwen. “Zo ontstond Gastvrij Smallingerland”, vervolgt Jans. “Er is bij de gemeente budget voor uitgetrokken en na enkele individuele gesprekken hebben we in maart 2021 de eerste gezamenlijke ontmoeting gehad.” Onder leiding van marketeer Elizabeth Pilat is vervolgens in het najaar een marketingplan opgesteld en is de organisatie van het platform verder uitgebouwd. De eerste stap van het gezelschap was het verbeteren van de marketing voor Smallingerland. Want hoewel het een ondernemende gemeente is die altijd in beweging is, werd dat nog niet aan de grote klok gehangen.

Verbinding als voornaamste pijler

Om die marketing goed tot stand te laten komen, is verbinding nodig. Verbinding tussen ondernemers onderling, maar dus ook tussen ondernemers en gemeente. “Verbinding is de belangrijkste pijler van deze samenwerking”, aldus Oreste Arbouw, eigenaar van Italiaans restaurant Sondrio in Drachten. “Het is de grootste kernwaarde. Ik verbaas me altijd weer over de grote hoeveelheid mensen die hier in de zomer komen en om ervoor te zorgen dat al die mensen weten waar ze in de omgeving terecht kunnen, hebben we de Inspiratiekaart ontworpen. Dankzij ons verbond staat deze kaart vol met opvallende plekken waar je kunt eten, slapen, van de natuur genieten en je je kunt verbazen.”

De toekomst

Zo’n kaart is precies wat de verbinding tussen de ondernemers, gemeente en VVV tot stand heeft gebracht, maar hier stopt het natuurlijk niet bij.

“Wat we graag zien, is dat iedereen in de omgeving, alle bedrijven, meer laten zien wat er allemaal in deze mooie gemeente te beleven is”, zegt Langebeek. “Er komen vaak mensen bij ons hotel aan de balie met de vraag wat ze in de omgeving kunnen doen. Hier kunnen we ze steeds beter mee helpen.” Ook Jans ziet steeds meer potentieel. “De marketing is een prachtige eerste stap en een mooie basis om de samenwerking binnen de sector op uiteenlopende terreinen verder op te bouwen. Dat kan gaan over de verduurzaming van de sector, maar het kan ook iets fysieks zijn. Bijvoorbeeld een nieuw fietspad of een uitkijktoren, iets waar toeristen graag gebruik van maken.” Arbouw: “Na een marketingplan komt er jaarlijks een activiteitenplan. We gaan bekijken wat er allemaal kan en dan datgene uitvoeren dat aan zal slaan.”

Vergelijkbare berichten