Groen licht voor aanleg glasvezel bedrijventerreinen Franeker

Dankzij het enthousiasme van de ondernemers en bewoners en de inzet van lokale telecomaanbieders kan DELTA Netwerk de aansluitingen realiseren. De intensieve samenwerking met deze lokale partijen kenmerkt de werkwijze van DELTA Netwerk.

Aanleg
De voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen worden opgestart. Binnenkort ontvangen alle betrokken partijen meer informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Vergelijkbare berichten