Miedema stimuleert en omarmt Young Potentials

Gerda van der Singel: In december 2020 heeft het personeel een uitnodiging ontvangen om desgewenst deel te nemen aan het Young Potentials Programma. Dat programma heeft als onderliggende doelstelling om jong talent binnen het bedrijf te stimuleren om te onderzoeken op welk vlak hun ambities en competenties liggen. Miedema is duurzaam in de ‘breedste’ zin van het woord: niet alleen is er aandacht voor energiebesparing, duurzame materialen en efficiënte productieprocessen, maar ook – en juist – voor langdurige inzetbaarheid van medewerkers. Dit Young Potentials programma stimuleert die gewenste langdurige inzetbaarheid door focus op (door)ontwikkeling.

Laurens Tjallingii: Voor het Young Potentials Programma moesten wij een idee indienen voor een afdelings-overstijgend project. Met projectdoelstelling, aanpak en financiële onderbouwing. Waarna we ons projectvoorstel moesten ‘pitchen’. Uiteindelijk moest de projectgroep een keuze maken voor een van de ingediende projecten.   

Welk project is uiteindelijk gekozen om verder uit te werken en waarom?

Renate Jansen: Er is gekozen voor: ‘Doorlooptijdverkorting van het afhaalcentrum’. De concrete doelstelling van het project is om de maximale terreintijd van onze business to business klanten te verkorten tot maximaal 15 minuten. We hebben gekozen voor dit project omdat het duidelijke raakvlakken heeft met de andere ingediende projecten en bedrijfsprocessen.

Jorrit Bergsma: Vervolgens is eerst door ons geïnventariseerd hoe het proces tot in detail in elkaar steekt en waar we welke knelpunten tegenkomen. Om daarna in kaart te brengen welke (eventueel afdelings-overstijgende) maatregelen er nodig zijn om die knelpunten op te lossen en op welke termijn en tegen welke kosten deze gerealiseerd kunnen worden. Het doel is een moderne shop, waar de klant warm wordt ontvangen en snel wordt bediend.

Arjo Kramer: Aangezien digitalisering en automatisering niet meer weg te denken zijn uit deze wereld, willen wij mogelijkheden zoals click en collect integreren in ons proces.

Wat is de opzet en werkwijze van de Young Potentials groep?

Lute Smid: De leden van de projectgroep doen de werkzaamheden aan het gekozen project naast hun reguliere werk.  Er worden wekelijks bijeenkomsten gehouden waarin de voortgang door ons samen wordt besproken, de ‘things to do’ worden vastgesteld en er een werkverdeling wordt gemaakt. Ieder projectlid heeft een persoonlijke coach, veelal een ervaren afdelingshoofd of manager, bij wie we terecht kunnen met vragen, of met wie we kunnen ‘sparren’ over het project.

Renate: En daarnaast worden wij begeleid door Ariënne Knol van Kenneth Smit als externe coach. In dit traject ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling en samenwerking.

Wat zijn de verwachtingen?

Gerda van der Singel: We hebben ervaringsdeskundigen aan het werk binnen het Young Potentials Programma, dus zij kennen het klappen van de zweep binnen het bedrijf als geen ander. Ze weten precies wat er goed en fout gaat en kennen de medewerkers, waardoor er ook sneller draagvlak voor de te nemen verbeteracties ontstaat. En ze leren en passant om verder te kijken dan hun eigen afdeling en ontdekken waar hun eigen competenties liggen.

Kortom: Win-Win.

Historie

In 1917 begon Andries Miedema een mast-, pomp-, blokmakerij en draaierij, Miedema Houtwaren, te Leeuwarden. Na twee overnames in respectievelijk 1986 en 1993, sluiten Miedema en Timmermans elkaar in 1996 ‘in de armen’, hetgeen in 2003 uiteindelijk resulteert in een fusie. Miedema verhuist in mei 1996 naar de locatie aan de Uranusweg. In 2012 worden de activiteiten opgesplitst in Miedema Bouwmaterialen, Miedema Houtindustrie en Miedema Nautic, waar in 2019 Miedema Projecten aan toe wordt gevoegd.

Vergelijkbare berichten