Nieuw onderkomen Kultuerhús Klameare in Workum

Súdwest-Fryslân presenteert het definitieve projectplan voor het nieuwe gebouw voor Kultuerhús Klameare in Workum. De locatie voor de nieuwbouw is de hoek Hearewei/Spoardyk in Workum. Het
bestuur van Stichting Kultuerhús Klameare heeft samen met de gebruikers eisen opgesteld voor de
verschillende gebruiksfuncties in het nieuwe pand
.

De verschillende functies die in het Kultuerhús bij elkaar komen, zijn van waarde voor de stad. “Met
name op het vlak van kunst en cultuur. Dat zijn belangrijke bouwstenen die een bijdrage leveren aan het
welzijn van inwoners van Workum en omgeving. Ook als ontmoetingsplek en voor de creatieve en
innovatieve ontwikkeling van de stad en de gemeente is het Kultuerhús belangrijk”, licht Bauke Dam,
wethouder Ontmoetingsplaatsen, toe.

Theater en bibliotheek

De Klameare heeft een theaterfunctie en biedt daarnaast plek aan een vestiging van Bibliotheken Mar &
Fean. “Elkaar ontmoeten is belangrijk voor onze mienskip. Juist vanwege de vele kernen die we in
Súdwest-Fryslân hebben, is het zo waardevol dat er plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Een bibliotheek biedt die mogelijkheid. Het brengt mensen samen”, gaat Dam verder.

Eerste activiteiten in nieuwe Kultuerhús verwacht in 2025

De gemeente wil met het nieuwe gebouw een toekomstbestendige plek creëren voor Kultuerhús
Klameare. De nieuwe locatie ligt op de hoek waar de Hearewei en Spoardyk samenkomen. De gemeente
verwacht dat de bouw van het nieuwe Kultuerhús Klameare in de zomer van 2025 afgerond wordt.
Vervolgens kan de stichting aan de slag met de inrichting. Gebruikers kunnen dan met de start van het
nieuwe cultuurseizoen in september 2025 gebruikmaken van de nieuwe locatie. De totale investering
wordt geraamd op 7,25 miljoen euro.

Vergelijkbare berichten