Bouw nieuw kultuerhús Klameare in Workum van start

De Klameare in Workum krijgt een nieuw onderkomen. De nieuwe Klameare komt op de plek waar basisschool De Pipegaal was gevestigd, op de hoek van de Hearewei en de Spoardyk. De komende weken start de sloop van het voormalig schoolgebouw. In het najaar van 2025 hoopt de gemeente het nieuwe kultuerhús in gebruik te nemen.

Een plek voor ontmoeten en ontwikkelen

Gemeente Súdwest-Fryslân is ervan overtuigd dat een voorziening als De Klameare voorziet in een belangrijke behoefte van de bewoners van de stad Workum en het omliggende verzorgingsgebied. In de Klameare komen diverse functies bij elkaar. Zo heeft het een theaterfunctie en biedt het onderdak aan een vestiging van Bibliotheken Mar & Fean.

‘Kultuerhûs Klameare is in plak dêr ’t minsken elkoar moetsje en dêr ’t kreativiteit stimulearre wurdt. Sokke plakken, mienskipshuzen neam ik se ek wol, binne essinsjeel yn in grutte gemeente as Súdwest-Fryslân. Sawol foar it moetsjen as foar de kreative ûntwikkeling fan minsken. De Klameare biedt plak foar ferskate aktiviteiten, lykas muzyk, teäter, dûns, mar ek workshops en groepsaktiviteiten. Dat is weardefol en dêrom fine wy it dus ek sa wichtich dat der in plak is dy ’t romte biedt foar dy kreativiteit en moetingen”, laat wethouder Bauke Dam weten.

Start bouw Klameare rond de zomer

De sloop van het voormalig schoolgebouw is inmiddels gestart. Ondertussen loopt de aanbesteding voor de partij die de bouw gaat uitvoeren. De gemeente verwacht in juni te weten wie de aannemer wordt. De bouw van het nieuwe kultuerhús start vervolgens rond de zomer. Een klein jaar later is de Klameare af, zo is de verwachting.

Vergelijkbare berichten